Obowiązki podatkowe ciążą na agencji, a nie na<br> zleceniodawcy akcji marketingowej - Tomasz Makaruk

Obowiązki podatkowe ciążą na agencji, a nie na
zleceniodawcy akcji marketingowej

W marcu 2021 r. ukazał się doroczny raport miesięcznika Marketer+ zatytułowany „Programy lojalnościowe i wsparcia sprzedaży 2021”, a w nim artykuł „Nagroda w programie lojalnościowym – kto jest płatnikiem podatku: zleceniodawca czy agencja marketingowa”, który napisałem wspólnie z mec. Pawłem Galińskim.

Obowiązki podatkowe ciążą na agencji, a nie na<br> zleceniodawcy akcji marketingowej - Tomasz Makaruk

Kto jest płatnikiem podatku zryczałtowanego od wydawanych nagród?

Skan artykułu dostępny jest pod tym linkiem, zaś poniżej prezentuję omówienie najważniejszych zagadnień.  W niektórych przypadkach, wydanie uczestnikom nagród wiąże się z obowiązkiem podatkowym lub dokumentacyjnym. O obowiązku podatkowym mówić będziemy na przykład, gdy w loterii promocyjnej wydajemy jej laureatom nagrody o wartości jednostkowej powyżej 2280 zł. Powstanie podówczas obowiązek odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody brutto. Obowiązek ten należy wykonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wydano nagrodę.

Na kim ciąży obowiązek wystawienia PIT 11?

Dla odmiany obowiązek dokumentacyjny nastąpi na przykład, gdy wypłacamy nagrody pieniężna uczestnikom programu motywacyjnego B2B będącymi osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej. W takim przypadku, do końca stycznia roku kolejnego, należy wystawić takim uczestnikom PIT 11. Pytanie, jakie nasuwa się w obu przypadkach brzmi: kto ma wykonać ten obowiązek. Czy jest to Klient, będący sponsorem – zleceniodawcą przedsięwzięcia, czy agencja, jako podmiot wydający czy wypłacający nagrody.

Obowiązki podatkowe ciążą na agencji, a nie na<br> zleceniodawcy akcji marketingowej - Tomasz Makaruk

W artykule szczegółowo opisuję argumentację, która przemawia za tym, iż w obu przypadkach obowiązek ten ciąży na agencji, jako podmiocie będącym organizatorem akcji marketingowej, wydającym czy wypłacającym nagrody. Wskazuję również dlaczego organy skarbowe twierdziły inaczej oraz jakie argumenty przeważyły za tym, iż NSA wydał wyrok potwierdzający moje stanowisko.

Zapraszam do lektury.

4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *