Tomasz Makaruk

Jak COVID zmienił akcje promocyjne?

Trwająca od marca br. pandemia zmieniła postawy i zachowania nabywców. Znacząco wpłynęła także na działania promocyjne podejmowane przez producentów i importerów, zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych. Potwierdzenie tego, co od pół roku obserwujemy na co dzień, przynosi nam „Monitor Promocji 2020”. Niniejszy tekst stanowi słowo wstępu, które od 10 już lat mam przyjemność pisać do corocznych raportów badań poświęconych promocjom sprzedaży i programom lojalnościowym autorstwa instytutu ARC Rynek i Opinia.

Loteria fantowa Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

Gdy na początku maja br. pani Aneta – fundriserka Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą zwróciła się z pytaniem o wsparcie w zakresie urządzenia loterii fantowej, odpowiedź mogła być tylko jedna. Zdecydowaliśmy się zrealizować ten projekt pro bono, wspierając szczytny cel działalności Towarzystwa.

Konkurs lub loteria na Facebooku. O co musi zadbać organizator?

Codzienny Google Alerts podesłał mi dziś do przeczytania ciekawy tekst autorstwa Pani Doroty Krasowskiej z dnia 15 lipca 2019 r. zamieszczony w portalu prawokonsumenckie.pl na stronie https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/konkurs-lub-loteria-na-facebooku-o-co-musi-zadbac-organizator do lektury, którego Państwa zapraszam.