Programy lojalnościowe w retailu spożywczym - Tomasz Makaruk

Programy lojalnościowe w retailu spożywczym

Kategoria handlu detalicznego spożywczych sieci handlowych jest jedną z najbardziej nasyconych pod względem liczby organizowanych programów lojalnościowych skierowanych do nabywców ostatecznych. Aż 12 sieci prowadzi swoje długookresowe przedsięwzięcia mające na celu przywiązanie nabywców ostatecznych przez nagradzanie ich za powtarzalność zakupów.