Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi? - Tomasz Makaruk

Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi?

Generalizując i zachowując zdrowy dystans emocjonalny do analizowanego zjawiska, przedsiębiorstwa w Polsce można podzielić na trzy kategorie: 1. Te, które organizują loterie promocyjne, audioteksowe bądź fantowe, 2. Takie które świadomie rezygnują ze stosowania tych technik marketingowych, 3. Te, które loterie organizują nie zdając sobie sprawy, że to faktycznie robią. Omówmy pokrótce każdą z trzech kategorii.

Pierwszą grupą

są podmioty, które aktywnie i zgodnie z przepisami prawa organizują we własnym zakresie bądź zlecają wyspecjalizowanym podmiotom organizację jednej z trzech rodzajów loterii, jaką na gruncie ustawy o grach hazardowych można zorganizować w Polsce.

W skład drugiej grupy wchodzą

przedsiębiorstwa, które także w sposób świadomy rezygnują ze stosowania tej techniki promocyjnej, uznając iż proces uzyskania zezwolenia na organizację jest zbyt czasochłonny. Wszak aby uzyskać decyzję Dyrektora Izby Celnej zezwalającą na organizację loterii należy dopełnić szeregu formalności związanych z przygotowaniem regulaminu, sporządzeniem wniosku, uzyskaniem bankowej gwarancji wydania nagród, a to dopiero początek, gdyż większość obowiązków spoczywa na organizatorach w związku z prowadzeniem i rozliczeniem loterii.

Dotyczą one konieczności powiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego o planowanym rozpoczęciu urządzania akcji, wskazania sposobu w jaki uzyskiwane są wygrane, przygotowanie i zarejestrowanie w Urzędzie Celnym dwóch (w loteriach promocyjnych) lub nawet 4 (w loteriach audiotekstowych) ewidencji, zamykanie niektórych z nich niezwłocznie po zakończeniu roku kalendarzowego, itd. Często jest tak, że laureat zdążył już zapomnieć lub sprzedać otrzymaną nagrodę, a organizatorzy wciąż formalnie prowadzą rozliczenie akcji.

Trzecią grupą

są podmioty, które loterie urządzają całkiem nie świadomie. Jak to możliwe? Możliwe i wynika (najprawdopodobniej, bo nie sposób posądzać o celowe łamanie przepisów prawa) z niewiedzy. A że od czasów rzymskich wiadomo, iż ignorantia iuris nocet w konsekwencji nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu, postanowiłem pokazać główne zagrożenia wynikające z takiego nieuświadomionego działania.

Niniejszy tekst jest poradnikiem służącym temu, aby przedstawić Państwu zagrożenia jakie płyną z faktu organizacji loterii bez uzyskania stosownych zezwoleń oraz wskazać w jaki sposób prowadzić działania kontrolne własnych akcji marketingowych. Materiał może również służyć jako narzędzie samokontroli podmiotów organizujących loterie.

Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi? - Tomasz Makaruk
Przykład loterii organizowanej bez zezwolenia Dyrektora Izby Celnej. ŹRÓDŁO: STRONA WWW ORGANIZATORA.

Pełne omówienie zagadnienia organizacji loterii omówione jest w e-bookach „Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi” a także we wpisie Check lista loterii promocyjnej, dostępnym pod tym linkiem https://www.marketingbusinessblog.pl/check-lista-loterii-promocyjnej/

Pobierz e-book Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi

Jeżeli planują Państwo organizację loterii promocyjnych i audioteksowych i chcą uczynić to zgodnie z przepisami prawa, zapraszamy do kontaktu z i360 pod adresem Dawid.Luciuk@i360.com.pl bądź 600.534.631

3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.