Doświadczenia kontroli loterii przez Urząd Celno-Skarbowy - Tomasz Makaruk

Doświadczenia kontroli loterii przez Urząd Celno-Skarbowy

W minionym tygodniu mieliśmy w i360 okazję zebrać kolejną porcję doświadczeń z kontroli prowadzonej przez Urząd Celno-Skarbowy w związku z organizacją jednej z loterii promocyjnych. Zgodnie z misją bloga, którą jest dzielenie się doświadczeniami zaczerpniętymi z codziennej praktyki zawodowej, poniżej prezentuję kilka kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę podczas przygotowania oraz przeprowadzenia kontroli.

Nieoczekiwany fakt zapowiedzi kontroli

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrole prowadzone przez Urząd Celno-Skarbowy nie muszą być zapowiadane. W naszym przypadku jakkolwiek otrzymaliśmy telefon na numer recepcji, podany na stronie www.i360.com.pl zapowiadający kontrolę na określony dzień z wyprzedzeniem dwutygodniowym. W rozmowie telefonicznej wskazano, iż kontrola będzie dotyczyć zaplanowanego na ten dzień losowania, którego termin określony był w regulaminie loterii, dzięki czemu wiedzieliśmy o której godzinie należy spodziewać się kontrolerów. Faktycznie urzędnicy pojawili się na 4 minuty przed terminem losowania przedstawiając legitymacje służbowe.

Zdziwienie brakiem obecności członków Zarządu

Urzędnicy byli wyraźnie zdziwieni, iż w gronie osób po stronie i360 zaangażowanych w obsługę kontroli nie było przedstawicieli Zarządu Spółki. Jakkolwiek przedstawione do protokołu pełnomocnictw na drukach PPS-1, a także aktu powołania Komisji Nadzoru wskazującego osoby uprawnione do obsługi loterii przez podmiot Organizatora, rozwiały wątpliwości. Od osób upoważnionych odebrano kserokopie dowodów osobistych. W kolejnym kroku zażądano przedstawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych oraz znajomości regulaminu loterii promocyjnej (wydanych na podstawie art. 24 b ust. 2 UOGH).

Kontrola dokumentów urządzenia losującego

Po obejrzeniu przebiegu losowania i wyjaśnieniu kwestii postępowania w zakresie wyłonienia uczestników rezerwowych do nagród, urzędnicy zwrócili się o przedstawienie dokumentów urządzenia losującego, w tym: opinii przedrejestracyjnej wydanej przez jednostkę badającą upoważnioną przez Ministra Finansów do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier (na podstawie art. 23f ust. 1 i 3 UOGH) oraz poświadczenia rejestracji urządzenia losującego – czyli druku GL-1, a także dokumentów powiadomienia Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego właściwego dla obszaru, na którym eksploatowane jest urządzenia losujące o przemieszczeniu tego urządzenia (na podstawie art. 23e pkt 2 UOGH).

Ciekawym momentem kontroli było sprawdzenie czy na laptopie, na którym zainstalowano oprogramowanie służące do losowania znajdują się naklejka z numerem rejestracji urządzenia losującego oraz informacje zawierające oznaczenie zezwolenia, na podstawie którego podmiot eksploatujący prowadzi działalność w miejscu aktualnej eksploatacji urządzenia losującego (na podstawie odpowiednio par. 10  i par. 12.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych).

Sprawdzenie ewidencji

W ostatnim kroku otrzymaliśmy żądanie przedstawienia ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł zarejestrowanych oraz opatrzonych zamknięciem urzędowym (na podstawie art. 20 ust 3 oraz ust 5 UOGH). Urzędnicy pytali dlaczego ewidencja zaświadczeń jest pusta (nieuzupełniona), co uzasadnione zostało faktem braku otrzymania przez organizatora żądania wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej (co uzasadnia brak wypełnienie ewidencji zaświadczeń).

Na tym kontrola zakończyła się, urzędnicy stwierdzili, iż nie mają uwag, wyrazili uznanie z tytułu uporządkowania i posiadania kompletu niezbędnej dokumentacji, a także poinformowali że w przypadku braku nieprawidłowości nie sporządza się protokołu kontroli. Tydzień później listonosz przyniósł poniższe pismo:

Doświadczenia kontroli loterii przez Urząd Celno-Skarbowy - Tomasz Makaruk

Ufam, iż powyższe okaże się dla Państwa pomocne w toku przygotowania i przeprowadzenia kontroli celno-skarbowych  w zakresie przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych. Checklista obowiązków, jakich należy dopełnić podczas organizacji loterii promocyjnej dostępna jest pod tym linkiem: https://www.marketingbusinessblog.pl/check-lista-loterii-promocyjnej/

Wszystkich z Państwa zainteresowanych rozmową na temat kompleksowej obsługi loterii zapraszam do kontaktu z dyrektorem sprzedaży Panem Dawidem Łuciukiem pod nr tel. 600.534.631 lub Dawid.Luciuk@i360.com.pl

4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *