Skrzydła Biznesu dla i360 - Tomasz Makaruk

Skrzydła Biznesu dla i360

i360 zajęło pierwsze miejsce w województwie mazowieckim i znalazło się w gronie 10 najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek w Polsce, w rankingu stworzonym przez Dziennik Gazetę Prawną w ramach konkursu „Skrzydła Biznesu 2013 r.”

Proces wyłonienia laureatów Skrzydeł Biznesu przebiegał dwustopniowo. W pierwszej fazie z bazy wywiadowni gospodarczej Bisnode D&B Polska, na bazie danych finansowych, informacji o zatrudnieniu zostały wytypowane przedsiębiorstwa z sektora MSP, których przychód w ostatnim roku obrachunkowym nie przekraczał 200 mln zł.IMG_5294

W drugiej fazie wyłonione zostały firmy, które w ocenie Dziennika Gazety Prawnej są firmami o minimalnym ryzyku współpracy, w latach 2011/2012 wykazały się dodatnią dynamiką wzrostu sprzedaży, w ich historii nie odnotowano wniosków o upadłości i likwidacji oraz terminowo złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

W artykule Tomasza Starzyka „W trzech kategoriach zwyciężyła … reklama” opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 grudnia 2013 r. nr 240, (3630) przeczytać można m.in. „Wśród firm do 8 mln przychodu pierwsze trzy pozycje zajęły firmy z Warszawy. Wśród nich najlepsza okazała się (…) i360. Specjalizuje się w organizacji programów lojalnościowych i motywacyjnych, w tym także kompleksową obsługą loterii skrzydla biznesu tomasz makarukpromocyjnych i audioteksowych oraz konkursów konsumenckich. Na przestrzeni dwóch lat i360 zwiększyła swój przychód z 2,5 m

Równocześnie i360 znalazło się w gronie 10 najlepszych firm w Polsce, zajmując 7 miejsce pod względem dynamiki wzrostu.ln zł w 2011 r do ponad 7 mln w 2012. Tym samym ostatni rok obrachunkowy był pod względem finansowym rekordowy w całej historii spółki.”

2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *