Odwrócona aukcja loterią audioteksową - Tomasz Makaruk

Odwrócona aukcja loterią audioteksową

Szukając unikalnych mechanizmów promocyjnych, które mogą być organizowane zamiast tradycyjnych konkursów czy loterii skierowanych do nabywców ostatecznych, postanowiliśmy w i360 zwrócić się do Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwa Finansów z pytaniem o kwalifikację prawno-podatkową koncepcji odwróconej aukcji.

Koncepcja ta zakłada, iż uczestnicy promocji za pomocą SMS-ów oraz za pośrednictwem dedykowanej strony WWW oferują cenę, za którą chcą nabyć oferowany produkt – nagrodę, zaś w aukcji wygrywa ta osoba, która zaproponuje najniższą unikalną cenę licytowanego przedmiotu.

Oznacza to, że cena zaproponowana przez zwycięzcę aukcji  winna spełniać łącznie dwa warunki, tj. być ceną najniższą oraz równocześnie być ceną unikalną, czyli taką, której żaden z pozostałych uczestników nie zaproponował w ramach przedmiotowej odwróconej aukcji.

Parafrazując, pod pojęciem unikalnej ceny należy rozumieć taką cenę, która została zaproponowana tylko przez jednego uczestnika aukcji, to znaczy nie została w ramach aukcji zaproponowana przez żadnego innego uczestnika. Gdyby warunek unikalności ceny spełniała więcej niż jedna proponowana przez uczestników cena, za którą są oni gotowi kupić licytowany przedmiot, to wygrywa ten uczestnik, który zaproponował niższą z unikalnych cen.

Obrazując powyższe wyjaśnienie przykładem: W hipotetycznej aukcji wzięło udział czterech uczestników. Pierwszy zaproponował cenę 2,41 zł, drugi 0,01 zł, trzeci 0,01 zł, zaś czwarty 6,29 zł. W podanym przykładzie warunek unikalności ceny spełnia cena zaproponowana przez uczestnika pierwszego, czyli 2,41 zł oraz cena zaproponowana przez uczestnika czwartego, czyli 6,29 zł. Jak wyjaśniono powyżej, w takim przypadku wygrywa uczestnik, który zaproponował niższą z unikalnych cen. Ponieważ proponowana cena 2,41 zł jest niższa od proponowanej ceny 6,29 zł, w opisanej hipotetycznej aukcji wygrywa uczestnik pierwszy.

Minister Finansów w swojej decyzji z dnia 24 października 2013 r. rozstrzygnął, że przedstawione przedsięwzięcie jest grą losową – loterią audioteksową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. W uzasadnieniu podniesiono między innymi fakt, iż żaden z uczestników promocji nie może być pewien swojej wygranej tj. zakupu nagrody za podaną cenę.

Ostateczny wynik gry, tj. możliwości zakupu nagrody za ofertowaną cenę, uzależniony jest od przypadku, ponieważ żaden uczestnik nie jest w stanie przewidzieć jaka cena będzie najniższa i niepowtarzalna jednocześnie. Równocześnie Minister Finansów orzekł, iż fakt że uczestnicy będą uczestniczyć w aukcji odwróconej za pośrednictwem SMS-ów czyni z takiej mechaniki promocyjnej loterię audioteksową zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach hazardowych.

dr Tomasz Makaruk

1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *