Promocje sprzedaży 2016. Dominują konkursy z nagrodami pieniężnymi - Tomasz Makaruk

Promocje sprzedaży 2016. Dominują konkursy z nagrodami pieniężnymi

Promocje sprzedaży 2016. Dominują konkursy z nagrodami pieniężnymi

Analiza działań promocyjnych na rynku polskim przeprowadzona za okres od stycznia do grudnia 2016 r. (wg stanu na dzień 6 grudnia 2016 r.) została zrealizowana na bazie 1296 akcji promocji sprzedaży 637 marek należących do 473 przedsiębiorstw.  Podane liczby stanowią ogół akcji promocyjnych, jakie w i360 zidentyfikowaliśmy na rynku polskim, organizując je we własnym zakresie, a także monitorując działania rynkowe innych podmiotów organizujących tego rodzaju akcje. Do analizy, której omówienie stanowi niniejszy tekst, przyjmowano promocje, które rozpoczęły się w analizowanym okresie, to znaczy nie uwzględniono takich akcji, które co prawda trwały i kończyły się w 2016 r., lecz ich początek przypadał jeszcze na 2015 r.
wykresy2_nagrody

Zestawienie powyższych danych (liczba akcji w zestawieniu z liczbą promowanych marek) pokazuje, iż średnia arytmetyczna liczby akcji promocyjnych realizowanych dla każdej z marek, która w 2016 r. przeprowadziła choć jedną promocję sprzedaży, wynosi nieznacznie powyżej dwóch.

Należy jednakże pamiętać, iż omawiane statystyki uwzględniają akcje typu tailor made, przeznaczone dla danej sieci handlowej, które realizowane są w oparciu o osobne regulaminy. Fakt ten należy uwzględnić przy wyciąganiu wniosków z analizy omawianego zagadnienia. Ta sama akcja promocyjna organizowana jest bowiem bardzo często w oparciu o ten sam koncept kreatywny w wersji ogólnopolskiej oraz w odmianach dedykowanych poszczególnym sieciom handlowym. Przez to liczba akcji promocyjnych jest większa niż liczba „konceptów promocyjnych”, w oparciu o które są one realizowane. Najbardziej aktywnymi przedsiębiorstwami w promowaniu marek ze swojego portfolio były Coca-Cola, Grupa Żywiec oraz Nestle Polska, zaś marką, na której zrealizowano najwięcej promocji w omawianym okresie, była Coca-Cola.

69,0% wszystkich akcji zrealizowanych w 2016 r. na rynku polskim stanowią konkursy, które są dominującą techniką promocyjną. Loterie łącznie stanowią 20,4% wszystkich akcji (w tym 13,8% to loterie promocyjne oraz 6,6% to loterie audioteksowe). Pozostałe techniki promocji sprzedaży stanowiły 10,6% wszystkich akcji.

Ranking proponowanych nagród potwierdza, iż organizatorzy promocji sprzedaży wsłuchują się w oczekiwania nabywców ostatecznych, oferując nagrody zgodnie z rekomendacjami płynącymi z badań nad zachowaniami i postawami dorosłych Polaków wobec akcji promocyjnych. Przykładem takich badań jest „Monitor Promocji”, którego omówienie znajdą Państwo pod tym linkiem https://www.marketingbusinessblog.pl/rynek-promocji-sprzedazy-2015/

W 2016 r. najczęściej oferowanym rodzajem nagrody w promocjach sprzedaży były nagrody pieniężne (występowały one w 22,7% wszystkich akcji realizowanych w omawianym okresie). Drugą najliczniejszą kategorią nagród, liczącą 14,5%, było RTV/AGD, trzecią zaś produkty z oferty mody i akcesoriów – 7,0%. Co ciekawe, nagrody pieniężne stanowiły dominującą kategorię wśród nagród oferowanych zarówno w konkursach (w 20,3% wszystkich konkursów), loteriach audioteksowych (w 28,2% wszystkich loterii audioteksowych), jak i w loteriach promocyjnych (w 22,4% wszystkich loterii promocyjnych).

Najwięcej akcji promocji sprzedaży odbywało się (mówiąc konkretniej: rozpoczętych zostało) w drugim i trzecim kwartale roku, z niewielką przewagą przypadającą na okres lipiec-sierpień- wrzesień). Powyższe można już definitywnie stwierdzić z perspektywy wciąż trwającego grudnia 2016 r., gdyż ilość akcji rozpoczętych w czwartym kwartale do dnia, w którym powstał niniejszy wpis, czyli 6 grudnia, jest znacząca.

Powyższa analiza stanowi wąski wycinek informacji, jakie na co dzień zbierane, analizowane, a przede wszystkich wykorzystywane są w projektowanych działaniach realizowanych w i360. Jeżeli planują Państwo realizację akcji promocji sprzedaży (konkursu, loterii, sprzedaży premiowej lub innej mechaniki) bądź chcą poznać działania promocyjne swojej konkurencji, zapraszamy do kontaktu z p. Dawidem Łuciukiem – Dyrektorem sprzedaży i360 Sp. z o.o. pod adresem: Dawid.Łuciuk@i360.com.pl bądź telefonicznie pod nr 600.534.631 .

Z naszym doświadczeniem w zakresie realizacji akcji promocji sprzedaży mogą Państwo również zapoznać się na www.loterie-organizacja.pl

2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *