i360 Gazelą Biznesu - Tomasz Makaruk

i360 Gazelą Biznesu

Gazela-biznesu-2016-i360Puls Biznesu ogłosił w dniu 27 grudnia 2016 r. wyniki 17. edycji rankingu Gazele Biznesu. W gronie 4386 firm – laureatów, które zostały sklasyfikowane w tegorocznym raporcie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw spełniających wymogi konkursowe, znalazła się także i360 Sp. z o.o.

Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Jego autorem jest Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych przedsiębiorstw. W każdej edycji rankingu badane są wyniki finansowe za pełne trzy poprzedzające lata, w przypadku i360 były to dane zawarte w sprawozdaniach finansowych za okres od 2013 r. do 2015 r.

Gazela-biznesu-2016-i360_2Warunkiem otrzymania tytułu Gazeli Biznesu 2016 było spełnienie łącznie przez przedsiębiorstwo z segmentu MŚP (przychody ze sprzedaży poniżej 200 mln zł) wszystkich poniższych kryteriów:

  • rozpoczęcie działalności przed rokiem 2013 i nieprzerwane  jej prowadzenie
  • osiągnięcie w 2013 r. przychodów ze sprzedaży nie niższych niż 3 mln zł
  • odnotowanie wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 2014/13 oraz 2015/14
  • dodatni wynik finansowy w każdym roku okresu 2013-2015 r.
  • dodanie wartości kapitału własnego w w każdym roku okresu 2013-2015 r.
  • umożliwienie analizy swoich wyników finansowych

Gazela-biznesu-2016-i360_3O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013). W przypadku i360 Sp. z o.o. wynik współczynnik ten wyniósł 255%

Dziękujemy naszym Klientom za okazane nam zaufanie, bez którego sukces ten nie byłby możliwy. Zapraszamy do zapoznania się z i360 loyalty software , nowym produktem i360, którego prezentacja dostępna jest pod adresem www.loyaltysoftware.eu

2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *