Rynek promocji sprzedaży 2015 - Tomasz Makaruk

Rynek promocji sprzedaży 2015

Rynek promocji sprzedaży 2015 - Tomasz MakarukNiniejszy materiał podsumowujący wydarzenia na rynku promocji sprzedaży skierowanych do nabywców ostatecznych w Polsce w okresie w okresie ostatnich 12 miesięcy. Przygotowany został, jako wstęp do raportu z badania ilościowego dotyczącego cenowych i pozacenowych  promocji konsumenckich – badania realizowanego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Zapraszam za lektury.

Podczas lektury wyników najnowszej edycji „Monitora Promocji” nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż w stosunku do ubiegłorocznej fali nie doszło do szczególnie istotnych zmian w preferencjach i postawach nabywców ostatecznych wobec promocji sprzedaży. Ci z Państwa, którzy czytali wyniki „Monitora Promocji” z ubiegłego roku, zwrócą z pewnością uwagę na mocny spadek, bo aż o 18 punktów procentowych (z 31% do 13%) deklarowanej preferencji wobec losowania jednej dużej nagrody spośród wszystkich uczestników oraz wzrost o 10 punktów procentowych (z 40% do 50%) preferencji wobec nagród gwarantowanych, jako optymalnego sposobu przyznawania nagród.

Widoczna jest także rosnąca niechęć uczestników akcji promocyjnych do dzielenia się wrażliwymi dla respondentów danymi osobowymi (PESEL, dochody, sytuacja rodzinna) co implikuje potrzebę upraszczania mechanizmów zgłoszenia (rejestracji) w akcjach promocyjnych, tak aby maksymalizować wartość współczynnika redempcji. Odnotować warto także umacnianie się roli Internetu, jako formy zgłoszenia do konkursu / loterii najbardziej zachęcającej do udziału przez wpisanie kodu na stronie WWW wzrost o 2 punkty procentowe (z 66% do 68%).

Kończąc omawianie najważniejszych wyników „Monitora Promocji” na marginesie zupełnie dodam, iż ciekaw byłbym doświadczeń rozmowy z tymi respondentami (a jest ich aż 12%), którzy deklarują brak znajomości techniki promocyjnej „obniżka ceny produktu lub usługi”…

Rynek promocji sprzedaży 2015 - Tomasz Makaruk

Za najciekawsze wydarzenia rynkowe minionych 12 miesięcy należy uznać organizację „Loterii Paragonowej”, której świadomość, jak wynika z „Monitora Promocji” deklaruje aż 85% Polaków, oraz zmianę linii orzeczniczej Izb Celnych w zakresie art. 23a Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W jej konsekwencji wymagana jest rejestracja programów komputerowych, służących do losowego wyłaniania laureatów w loteriach, jako tzw. „urządzeń do gier”.

Rejestracja taka odbywa się na podstawie opinii jednostki badającej, upoważnionej do badań technicznych automatów i urządzeń do gier. W konsekwencji tego procesu komputer, na którym jest zainstalowana aplikacja do losowania, jest plombowany i każda zmiana jego miejsca eksploatacji (np. w celu przeprowadzenia losowania w galerii handlowej) podlega uprzedniemu poinformowaniu właściwego Naczelnika Urzędu Celnego.

Zmieniła się także (po raz kolejny) linia orzecznicza organów podatkowych w zakresie opodatkowania nagród w konkursach i sprzedaży premiowej kierowanych do przedsiębiorców. W konsekwencji na rynku funkcjonują sprzeczne ze sobą interpretacje indywidualne, a nawet wyroki NSA, jednakże te wydawane od trzeciego kwartału br. wskazują, iż nie stosuje się zryczałtowanego podatku od nagród wobec tej grupy uczestników.

Stały monitoring organizowanych w Polsce akcji promocyjnych prowadzony przez Spółkę, której pracami kieruję, pokazuje, iż omawiane wyniki znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości rynkowej pod względem rodzaju oferowanych nagród, formy zgłoszenia uczestnictwa itp. Kończąc, zapraszam Państwa do lektury „Monitora Promocji” i życzę wielu sukcesów w organizacji promocji sprzedaży.

dr Tomasz Makaruk

dr Tomasz Makaruk pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest współwłaścicielem i360 specjalizującej się w organizacji promocji sprzedaży (loterie, konkursy, sprzedaż premiowa) i zarządzaniu programami lojalnościowymi i motywacyjnymi (www.i360.com.pl), spółki sklasyfikowanej jako lider kategorii „Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych” wg badań publikowanych w Media i Marketing Polska (Raport Specjalny Agencje Marketingu Zintegrowanego. Media i Marketing Polska) w latach 2014 (ex aequo z dwoma innymi podmiotami), 2013, 2012 i 2011 oraz uznanej przez kapitułę konkursu „Skrzydła Biznesu”, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, za jedną z 10 najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek kapitałowych w Polsce. Autor bloga poświęconego m.in. promocjom sprzedaży www.marketingbusinessblog.pl

6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *