Metody wypłaty nagród pieniężnych - Tomasz Makaruk

Metody wypłaty nagród pieniężnych

Niniejszy artykuł jest gościnnym wpisem Pana Pawła Sadurskiego Senior Account Managera i360.

Decydując się na organizację programu lojalnościowego, przeprowadzenie loterii lub  konkursu, bardzo ważną kwestią jest wybranie nagród, które będą atrakcyjne dla docelowej grupy odbiorców. Wybór nagród zależy od wielu czynników, w tym między innymi statusu społecznego, wieku czy preferencji zakupowych uczestników. Odpowiednie nagrody to jedna z głównych determinant powodzenia akcji. Badania jednoznacznie wskazują, że najbardziej atrakcyjnymi i uniwersalnymi nagrodami w organizowanych loteriach są nagrody pieniężne.

Metody wypłaty nagród pieniężnych - Tomasz Makaruk

Ponad 80% dorosłych Polaków uważa, że pieniądze są dla nich ważne, ponieważ dają im poczucie niezależności. Ponad połowa społeczeństwa deklaruje, że dzięki pieniądzom czuje się „kimś”, a 26% twierdzi, że miarę wartości człowieka stanowią jego pieniądze[i].

W poniższym artykule chciałbym przybliżyć obecnie funkcjonujące na rynku polskim metody umożliwiające wypłatę nagród finansowych.

Przelew na rachunek bankowy

Metody wypłaty nagród pieniężnych - Tomasz Makaruk

W przypadku nagród pieniężnych najbardziej popularną metodą płatności są przelewy realizowane bezpośrednio na rachunek bankowy wskazane przez laureata. Oczywiście w określonym terminie laureat powinien wskazać właściwy numer konta i poświadczyć, że jest jego właścicielem. Jest to najbardziej powszechna forma, aczkolwiek w ostatnich latach pojawiły się alternatywy, które zyskują na swojej popularności i coraz częściej wykorzystywane są wśród organizatorów.

Przelewy natychmiastowe

Metody wypłaty nagród pieniężnych - Tomasz Makaruk

W celu skrócenia czasu realizacji przelewów międzybankowych, jak również ułatwienia dokonywania płatności masowych, na rynku funkcjonują obecnie usługi świadczone przez Krajowe Instytucje Płatnicze, które podlegają nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jednym z narzędzi, które może być wykorzystane to usługa „Ekspres Wallet”. Pozwala ona po zasileniu określoną kwotą wykonywać dowolną liczbę przelewów natychmiastowych na wskazane krajowe rachunki bankowe. Całość procesu odbywa się automatycznie. Istnieje również możliwość personalizacji tytułu przelewu, jak również po przeprowadzeniu odpowiedniej integracji IT – możliwość otrzymywania informacji na temat statusu realizacji przelewu.

Karty przedpłacone

Metody wypłaty nagród pieniężnych - Tomasz Makaruk

Równie powszechną metodą wypłaty nagród pieniężnych są karty przedpłacone. Jest to bezpieczna forma, która umożliwia zwycięzcy płacenie kartą płatniczą w dowolnym miejscu, jak również wypłatę środków bezpośrednio w bankomacie (o ile taka funkcja została aktywowana). Jest to jednak rozwiązanie, które związane jest z dużym zaangażowaniem po stronie organizatora przy zamówieniu kart w określonym banku, konfekcjonowaniu, jak również doładowaniu (zasileniu karty) określoną kwotą. Rozwiązanie to ma szereg plusów. Umożliwia zasilenie karty dowolną kwotą, np. 125,34 grosze (co nie jest możliwe w przypadku kolejnych omawianych poniżej metod), pozwala na przekazanie kwot 5-cyfrowych, a przede wszystkim daje możliwość brandingu karty, dzięki czemu jej posiadacz przy każdej transakcji pamięta, dzięki komu dysponuje środkami i może je wydawać. Korzystanie z kart przedpłaconych, jako nośnika nagród pieniężnych wiąże się jednak z dodatkowymi opłatami za wydanie karty, opłatami rocznymi za jej prowadzenie (po stronie organizatora), czy za realizację wybranych transakcji, np. sprawdzenie salda w bankomacie (po stronie uczestnika).

(nie istniejący już) HAL-cash

Do roku 2017 na rynku polskim funkcjonował system HAL-Cash. Oferowany on był przez jeden z banków, który stwarzał możliwość natychmiastowego przesłania i wypłaty środków pieniężnych z bankomatów przy wykorzystaniu telefonu komórkowego. Było to innowacyjne narzędzie marketingowe, pozwalające łatwo i szybko przekazać nagrody pieniężne osobom, które wygrały w loterii lub konkursie organizowanym przez firmę. Laureat otrzymywał natychmiastowo sms, z którym udawał się do najbliższego bankomatu i wpisując kod mógł wybrać nagrodę. Niestety rozwiązanie wiązało się z licznymi fraudami i finalnie zostało wycofane z oferty banku.

BLIK

Metody wypłaty nagród pieniężnych - Tomasz Makaruk

Kolejną metodą na wypłatę nagród finansowych w programach lojalnościowych, konkursach czy loteriach jest technologia BLIK. Jest to polski system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz wykonywanie błyskawicznych przelewów międzybankowych. Jest to usługa dostępna w większości polskich banków oraz bardzo popularna przy płatnościach internetowych.  W przypadku wypłaty nagród pieniężnych organizator, w oparciu o integrację z bankiem, dokonuje przelewu na poczet określonej liczby kodów o określonej wartości. Laureat otrzymuje numer czeku oraz pin, który może zrealizować w dowolnym z 15 000 bankomatów. Jest to rozwiązanie zdecydowanie przyśpieszające i usprawniające proces wypłaty nagród finansowych. Dodatkowo, Organizator posiada dostęp do raportów pozwalających na monitorowanie w trybie rzeczywistym realizacji kodów przez poszczególne osoby. Rozwiązanie to jest bardzo atrakcyjne dla Laureata, który ma możliwość szybkiej i wygodnej wypłaty środków z bankomatu zlokalizowanego bezpośrednio jego domu, pracy. W związku z dużą popularnością BLIK również inne instytucje finansowe poza bankami zaczynają wprowadzać analogiczne narzędzia pozwalające korzystanie z tej technologii. Blik posiada jednak szereg wad, których powinni być świadomi organizatorzy akcji marketingowych. Przede wszystkim wiąże się z najwyższym poziomem jednostkowych kosztów wypłaty nagrody, spośród wszystkich omówionych, przeznaczony jest do wypłaty kwot o niewielkiej wartości i muszą to być kwoty „okrągłe” gdyż bankomat wypłaci wyłącznie kwoty przy wykorzystaniu banknotów.

Podsumowanie

Wspomniane w artykule rozwiązania są narzędziami, które obecnie mogą być stosowane przez organizatora loterii czy programu lojalnościowego przy wypłatach nagród pieniężnych dla Laureatów czy uczestników programów. Oczywiście każdorazowo wybór formy wypłaty środków zależy od preferencji Klienta, grupy docelowej, czy możliwości organizatora.

i360 Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, posiada obecnie w swoim portfolio wszystkie wspomniane powyżej rozwiązania. Rekomendację oraz wybór jednego z nich ustalamy z Klientami, dopasowując do potrzeb zarówno akcji, jak i specyfiki grupy docelowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z:
Dyrektor Sprzedaży: Dawid Łuciuk, tel. 600 534 631

[i] 1. T. Koźliński, „Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016” – prezentacja NBP.

4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *