Czy punkty przyznawane za poza zakupowe działania uczestników wpływają na kwalifikację programu lojalnościowego, jako sprzedaży premiowej? - Tomasz Makaruk

Czy punkty przyznawane za poza zakupowe działania uczestników wpływają na kwalifikację programu lojalnościowego, jako sprzedaży premiowej?

W większości programów lojalnościowych podstawowym warunkiem przyznania uczestnikowi nagrody jest zebranie…