Czy punkty przyznawane za poza zakupowe działania uczestników wpływają na kwalifikację programu lojalnościowego, jako sprzedaży premiowej? - Tomasz Makaruk

Czy punkty przyznawane za poza zakupowe działania uczestników wpływają na kwalifikację programu lojalnościowego, jako sprzedaży premiowej?

W większości programów lojalnościowych podstawowym warunkiem przyznania uczestnikowi nagrody jest zebranie określonej liczby punktów przyznawanych w zamian za nabycie produktów premiowanych w programie. Przyznawana nagroda jest w konsekwencji ściśle powiązana ze sprzedażą, bowiem wystąpienie sprzedaży, czyli z perspektywy uczestnika – zakup produktów – jest warunkiem przyznania uczestnikowi punktów, a w konsekwencji nagrody.

Czy punkty przyznawane za poza zakupowe działania uczestników wpływają na kwalifikację programu lojalnościowego, jako sprzedaży premiowej? - Tomasz Makaruk

W jednej z interpretacji podatkowych otrzymanych w grudniu 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył wyraźnie, że jeżeli wśród zasad programu pojawią się mechanizmy w postaci aktywności o charakterze niehandlowym, za które to aktywności przewidziane będą punkty (co ważne: takie same punkty, które przyznawane są za zakup), to zmiana taka nie będzie miała rozstrzygającego wpływu na status podatkowy samego programu lojalnościowego, jako sprzedaży premiowej.

Stanowisko to wydaje się być niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki działania organizatorów programów lojalnościowych więc warto jest je w tym miejscu przytoczyć w trochę szerszym zakresie:

 

„Ponadto należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że rozszerzenie Programu o aktywności pozahandlowe, nie wpłynie na ocenę Programu jako „sprzedaży premiowej”, zaś Nagród w Programie jako „nagród związanych ze sprzedażą premiową”.

 

Sensem programu wciąż będzie naliczanie punktów za zakupy produktów, zaś pozostałe aktywności (udział w quizach, e-learningu itp.), za które naliczane będą punkty, będą miały charakter akcesoryjny, a poza tym tematycznie będą związane z działalnością gospodarczą Klienta na rzecz którego realizowany jest program. 

Punkty gromadzone za rejestrację zakupów oraz pozahandlową aktywność będą gromadzone w ramach jednej puli i nie będą podlegały rozróżnieniu na zdobyte za rejestrację zakupów produktów i za pozahandlową aktywność. Tym samym, niemożliwe będzie oddzielenie punktów, zdobytych w związku z rejestracją zakupu produktów, od punktów zdobytych w związku z pozahandlową aktywnością uczestnika.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uzasadnił swoje stanowisko argumentując, iż ustawodawca w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, posługuje się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży.

 

W analizowanym przepisie chodziło o szerokie ujęcie wszelkich czynności, które ostatecznie prowadzą do przyznania podatnikowi konkretnego, definitywnego i wymiernego przysporzenia majątkowego w związku z jakimś jego zachowaniem na rynku. To przysporzenie, czyli przychód towarzyszy jakiemuś zachowaniu podatnika, jako konsumenta oraz uczestnika programu. Zatem pojęcie to obejmuje wszystkie nagrody otrzymane przez podatników – konsumentów w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych, motywacyjnych, w których istnieje związek pomiędzy przyznaną nagrodą a sprzedażą.

Podsumowując, punkty za aktywności pozahandlowe (udział w quizach, e-learningu, działania grywalizacyjne, itp.) nie zmieniają kwalifikacji programu lojalnościowego, jako sprzedaży premiowej. Wykładnia taka jest istotna, gdyż powoduje brak konieczności wystawiania PIT11 za nagrody przyznane w programie lojalnościowym z tytułu aktywności nie związanej stricte z zakupem promowanych produktów.

Post scriptum z 05.2020 r. Szersze omówienie prezentowanego zagadnienia zostało przedstawione w Raporcie „Programy lojalnościowe 2020” wydanym przez Marketer+, w którym wspólnie z r. pr. Pawłem Galińskim opublikowaliśmy artykuł „Punkty za działania pozazakkupowe a kwalifikacja programu, jako sprzedaży premiowej.

Czy punkty przyznawane za poza zakupowe działania uczestników wpływają na kwalifikację programu lojalnościowego, jako sprzedaży premiowej? - Tomasz Makaruk

Pobierz artykuł „Punkty za działania pozazakupowe a kwalifikacja programu jako sprzedaży premiowej

Pobierz raport Marketer + „Programy lojalnościowe 2020”.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości odnośnie kwalifikacji prawnopodatkowej swojego programu lojalnościowego lub promocji sprzedaży zachęcamy do kontaktu z i360. Wraz ze wspierającymi nas kancelariami wyspecjalizowanymi w aspektach podatkowych szeroko pojętego marketingu pozyskaliśmy już ponad 100 indywidualnych interpretacji podatkowych. Dzięki temu od ponad 10 lat bezpiecznie prowadzimy dla naszych Klientów szereg programów lojalnościowych nie narażając Zarządów Klientów na ryzyko konsekwencji karno-skarbowych. Aspektami podatkowymi zajmuję się osobiście i to ja analizuję zgłaszane przypadki. E-mail do kontaktu: Tomasz.Makaruk@i360.com.pl

Równocześnie w ramach akcji #Zapytaj.i360 mogą Państwo nieodpłatnie skonsultować swoje projekty z managerami i360. Szczegóły akcji opisane są tu: https://www.marketingbusinessblog.pl/zapytaj-i360-bezplatne-konsultacje-z-ekspertami-i360-w-zakresie-programow-lojalnosciowych-promocji-i-wsparcia-sprzedazy/

8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *