Akcja typu „1000 pierwszych zgłoszeń dokonanych przez WWW wygrywa” nie jest loterią - Tomasz Makaruk

Akcja typu „1000 pierwszych zgłoszeń dokonanych przez WWW wygrywa” nie jest loterią

Akcje promocyjne realizowane według zasad, w ramach których nagrody przyznawane są wskazanej w regulaminie liczbie uczestników, którzy prześlą jako pierwsi zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS, kwalifikowane są powszechnie jako loterie audioteksowe, o których mowa w art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540,

z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 779, z 2013 r. poz. 1036, z 2014 r. poz. 768). Interesowało nas zatem, czy zmiana medium przesyłania zgłoszeń z wiadomości SMS na zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem strony WWW będzie skutkować zmianą kwalifikacji charakteru akcji na gruncie wspomnianej ustawy.

Aby rozstrzygnąć tę kwestię w sposób definitywny, i360 Sp. z o.o. zwróciło się do Ministra Finansów o wydanie decyzji rozstrzygającej w trybie art. 2 ust. 6 Ustawy o grach hazardowych, czy planowane przedsięwzięcie – akcja promocyjna skierowana do zamkniętego grona uczestników polegająca na tym, iż pierwszych 1000 osób, które na stronie internetowej przygotowanej na potrzeby realizacji akcji zarejestrują swoje zgłoszenie jako pierwsze, otrzyma gwarantowaną nagrodę rzeczową będzie loterią. W szczególności w zapytaniu wskazane zostało, iż o kolejności zgłoszeń decydować będzie kolejność, w której uczestnicy wypełnią formularz na promocyjnej stronie internetowej, zaś warunki akcji określać będzie regulamin.

Minister Finansów w decyzji z dnia 30 października 2014 r. uznał, iż wynik opisanego przedsięwzięcia nie zależy w szczególności od przypadku, a od kolejności zgłoszeń, a zatem niespełniona jest jedna z trzech przesłanek uznania akcji promocyjnej za grę losową (owe przesłanki to: warunki gry określa regulamin, organizator oferuje nagrody wygrane rzeczowe lub pieniężne, wynik zależy w szczególności od przypadku).

Analizując powyższą decyzję, można wysnuć wniosek, iż w zakresie zgłoszeń dokonywanych przez WWW Minister Finansów nie podtrzymał argumentacji zaprezentowanej w 2013 r. w zakresie kwalifikacji akcji „Najszybsza poprawna odpowiedź udzielona SMS-em wygrywa”, co opisane zostało pod tym linkiem: https://www.marketingbusinessblog.pl/promocja-typu-najszybsza-poprawna-odpowiedz-udzielona-sms-em-wygrywa-jest-loteria-audioteksowa/

dr Tomasz Makaruk

4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *