Zarządzenie lojalnością w handlu tradycyjnym - Tomasz Makaruk

Zarządzenie lojalnością w handlu tradycyjnym

Dzisiaj, czyli 21 kwietnia 2022 r. wystąpiliśmy z prelekcją zatytułowaną „Data journey, czyli digitalizacja, automatyzacja i predykcja danych w programach motywacyjnych B2B”. Karolina Rojecka – Market Analyst & Project Manager i360 podzieliła się w trakcie Konferencji Loyalty Planet doświadczeniami, jak w i360 zarządzamy obiegiem danych w programach motywacyjnych B2B za pomocą digitalizacji, automatyzacji i predykcji.

Zarządzenie lojalnością w handlu tradycyjnym - Tomasz Makaruk

Wystąpienie miało na celu przybliżyć słuchaczom wieloletnie doświadczenia projektu B2B realizowanego dla producenta z branży FMCG, który realizuje ponad 50% swojego wolumenu na rynku handlu tradycyjnego. Cały zdecentralizowany system pośrednictwa sprzedaży, gdzie życie produktu zaczyna się na hali produkcyjnej, a następnie przechodzi przez szereg pośredników, zanim trafi do sklepu detalicznego – w odpowiednie miejsce, z odpowiednim stanem magazynowym i będzie w odpowiedni sposób promowany – wymaga prawidłowego zarządzenia etapem, jakim jest zarządzanie lojalnością pośredników sprzedaży.

Digitalizacja

Mówiąc o digitalizacji – mamy na myśli etap rejestracji uczestników do programu. Z uwagi na to, iż uczestnicy projektów B2B zdobywają nagrody na poziomie 5-cyfrowych kwot w skali miesiąca – obliguje to organizatorów programów do spełnienia wszystkich niezbędnych wymagań wynikających z legislacji, czego przedmiotem jest podpisanie umowy o współpracy. Wszędzie tam stosowane jest rozwiązanie platformy do elektronicznego obiegu umów, która kompleksowo digitalizuje cały proces. Mówimy o systemie, który optymalizuje szereg kroków prowadzących do nawiązania formalnej współpracy z kontrahentem i jednocześnie na indywidualne podejście do stawianych KPI, czy warunków współpracy.

Automatyzacja

Kolejny etap procesu obiegu danych w programach motywacyjnych B2B to weryfikacja aktywności uczestników i ich nagrodzenie za realizacje postawionych celów. W przedstawionym projekcie zmierzyliśmy się z wyzwaniem ponad 100 różnych systemów transakcyjnych raportujących aktywności uczestników. Celem, przed jakim stanęliśmy, była automatyzacja dwóch etapów – integracji danych i ich przetworzenia. Integracja danych została zautomatyzowana za pomocą systemu, który automatycznie pobiera dane w określonych cyklach czasowych z systemów transakcyjnych dystrybutorów. Następnie je ujednolica i tworzy z nich jeden zestandaryzowany zbiór danych. Natomiast – przetworzenie – oznacza stworzenie modeli algorytmicznych, które w automatyczny sposób przetwarzają zebrany zbiór. Efektem tego procesu jest ponad pięciokrotne skrócenie czasu przetwarzania danych i dynamiczne odpowiedzenie na potrzeby uczestników – jakim jest niezwłoczne przyznanie nagród za wykazane aktywności.

Predykcja

Ostatnim etapem, który obejmuje zarządzanie obiegiem danych, jest predykcja. Jest ona ostatnim z etapów analizy danych. Wizualnym efektem przeprowadzonych analiz są automatyczne panele dashboardowe. Większość projektów oparta jest na panelach „just-in-time”. Oznacza to analizowanie danych historycznych i prezentowanie ich w dynamiczny sposób. Wychodząc naprzeciwko potrzebom badania wyników sprzedażowych np. produktów sezonowych – stworzone zostały mechanizmy, które umożliwiają predykcję danych dzięki zastosowaniu mechanizmów AI. Wszystko po to, aby stworzyć przewagę konkurencyjną, abyśmy mogli realnie planować kolejne działania marketingowe i w porę reagować na zmiany zachodzące na rynku. Stworzenie automatycznego rozwiązania jest również niezbędnym wsparciem w planowaniu działań osobom, które odpowiadają za estymacje i formułowanie KPI na kolejne okresy.

i360 Loyalty Software

Tak stworzony system – i360 Loyalty Software – daje niezbędną podstawę do zbudowania efektywnego programu konsumenckiego. Program konsumencki odniesie sukces wyłącznie wtedy, kiedy produkt jest na półce, a nasze rozwiązania to zapewniają.

 

6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *