Rynek promocji sprzedaży w Polsce w okresie I-IV 2017 r. - Tomasz Makaruk

Rynek promocji sprzedaży w Polsce w okresie I-IV 2017 r.

Analiza działań promocyjnych na rynku polskim przeprowadzona za okres od stycznia do kwietnia 2017 r. została zrealizowana na bazie 136 akcji promocji sprzedaży wspierających 109 marek należących do 82 przedsiębiorstw. Podane liczby stanowią ogół akcji promocyjnych, jakie w i360 zidentyfikowaliśmy na rynku polskim, organizując je we własnym zakresie, a także w cyklach dziennych monitorując działania rynkowe innych podmiotów organizujących tego rodzaju akcje (uwzględniając zarówno działania realizowane własnymi siłami przez producentów i importerów, jak i te, które powierzone zostały w ręce podmiotów wyspecjalizowanych).

Do analizy, której omówienie stanowi niniejszy tekst, przyjmowano promocje rozpoczęte w analizowanym okresie, to znaczy nie uwzględniono takich akcji, które co prawda trwały i kończyły się w pierwszym kwartale 2017 r., lecz ich początek przypadał jeszcze w roku 2016 r.

Należy pamiętać, iż prezentowane tu statystyki uwzględniają akcje typu tailor made, przeznaczone dla danej sieci handlowej, które realizowane są w oparciu o osobne regulaminy. Fakt ten należy uwzględnić przy wyciąganiu wniosków z analizy omawianego zagadnienia. Ta sama akcja promocyjna organizowana jest bowiem bardzo często w oparciu o ten sam koncept kreatywny w wersji ogólnopolskiej oraz w odmianach dedykowanych poszczególnym sieciom handlowym. Przez to liczba akcji promocyjnych jest większa niż liczba „konceptów promocyjnych”, w oparciu o które są one realizowane.

Najbardziej aktywnymi przedsiębiorstwami w promowaniu marek ze swojego portfolio były Grupa Żywiec, Henkel Polska oraz Colgate Palmolive Poland, zaś marką, dla której zrealizowano najwięcej promocji w omawianym okresie, była marka Colgate.

66,9% wszystkich akcji zrealizowanych w 2016 r. na rynku polskim stanowią konkursy, które są dominującą techniką promocyjną. Loterie stanowią łącznie 23,8% wszystkich akcji (w tym 16,9% to loterie promocyjne oraz 6,9% to loterie audioteksowe). Pozostałe techniki promocyjne stanowiły 9,2% wszystkich akcji

Ranking proponowanych nagród potwierdza, iż organizatorzy promocji sprzedaży wsłuchują się w oczekiwania nabywców ostatecznych, oferując nagrody zgodnie z rekomendacjami płynącymi z badań nad zachowaniami i postawami dorosłych Polaków wobec akcji promocyjnych. Przykładem takich badań jest „Monitor Promocji”, którego omówienie znajdą Państwo pod tym linkiem: https://www.marketingbusinessblog.pl/rynek-promocji-sprzedazy-2015/

wykresy_Nagrody_26.04.2017W okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. najczęściej oferowanym rodzajem nagrody w promocjach sprzedaży były nagrody pieniężne (występowały one w 26,8% wszystkich akcji realizowanych w omawianym okresie). Drugą najliczniejszą kategorią nagród, liczącą 23,9%, było RTV/AGD/Mobile, trzecią zaś produkty z kategorii dom i wnętrze – 6,1%. Co ciekawe, nagrody pieniężne stanowiły dominującą kategorię wśród nagród oferowanych zarówno w konkursach (w 28,5% wszystkich konkursów), loteriach audioteksowych (w 25,5% wszystkich loterii audioteksowych), jak i w loteriach promocyjnych (w 29,0% wszystkich loterii promocyjnych).

Najwięcej akcji promocji sprzedaży, bo aż 44,4%, odbywało się (mówiąc konkretniej: rozpoczętych zostało) w marcu.

Powyższa analiza stanowi wąski wycinek informacji, jakie na co dzień zbierane, analizowane, a przede wszystkich wykorzystywane są w projektowanych działaniach realizowanych w i360. Jeżeli planują Państwo realizację akcji promocji sprzedaży (konkursu, loterii, sprzedaży premiowej lub innej mechaniki) bądź chcą poznać działania promocyjne swojej konkurencji, zapraszamy do kontaktu z p. Dawidem Łuciukiem – Dyrektorem sprzedaży i360, pod adresem: Dawid.Łuciuk@i360.com.pl bądź telefonicznie pod nr 600.534.631.

Z naszym doświadczeniem w zakresie realizacji akcji promocji sprzedaży mogą Państwo również zapoznać się na www.loterie-organizacja.pl

3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *