Relacja z III Poland & CEE Customer Loyalty Summit - Tomasz Makaruk

Relacja z III Poland & CEE Customer Loyalty Summit

W dniach 19-20 kwietnia 2012 r. miałem przyjemność prowadzić konferencję III Poland & CEE Customer Loyalty Summit, która tradycyjne już miała swoje miejsce w Krakowie. Dwudniowy program konferencji wypełniony był interesującymi prelekcjami managerów prowadzących na co dzień  programy lojalnościowe i motywacyjne z rynku polskiego (reprezentujących m.in. Philips, Ikea, Super Pharm, Polkomtel, Fota i wiele innych) oraz z zagranicy (BP, Subway, Nectar).

Główne wnioski, jakie nasuwają się po wysłuchaniu wystąpień, można rozpatrywać na trzech płaszczyznach:

1/ programy lojalnościowe stały się profit centre, zaś osoby nimi zarządzające przykładają dużą wagę do analiz ich skuteczności i efektywności;

2/ rynki Europy Zachodniej są znacząco bardziej zaawansowane pod względem wykorzystania rozwiązań mobilnych będących narzędziem dwustronnej komunikacji z uczestnikami programów lojalnościowych;

3/ rośnie zrozumienie korzyści, jakie daje analiza zachowań nabywczych uczestników programów lojalnościowych, jednakże wciąż wielu managerów programów nie dostrzega potencjału gromadzonych danych;

4/ osoby zaznajomione z uwarunkowaniami formalno-prawnymi programów lojalnościowych szczególnie obawiają się roli UOKiK, dostrzegając szczególne zagrożenia ze strony coraz częściej pojawiających się roszczeń tej instytucji.

Doskonałą ilustracją zaawansowanego podejścia do analizy skuteczności i efektywności programów lojalnościowych było wystąpienie Pana Pawła Wrzosa (ex. Polkomtel), byłego już lidera programu „Zyskuj z Plusem”, obsługiwanego przez i360. Umiejętność mówienia w prosty sposób o kwestiach skomplikowanych przez pryzmat procesu działania, poparta przykładami wziętymi wprost z codziennej praktyki uczyniła to wystąpienie jednym z ciekawszych podczas całego kongresu.

W zakresie rozwiązań mobilnych szczególnie interesujące było wystąpienie prowadzone w j. angielskim przez Pana Simona Wallwork z Subway UK, którego główne tezy za pewne lada moment zmaterializują się w praktyce na rynku polskim, gdzie Subway zamknął prowadzony dotychczas program oparty na znaczkach.

Jednym z najbardziej interesujących wystąpień była prelekcja Pana dr. Karola Kuhla reprezentującego Emnos Polska, który zaprezentował innowacyjne podejście do analizy danych prowadzonych dla Payback. Wykorzystanie segmentacji behawioralnej zamiast klasycznych segmentów społeczno-demograficznych, wskutek której powstaje strategiczna segmentacja PAYBACK Lifecycle, której osią jest 5 segmentów opartych na zaangażowaniu w program i liczbę partnerów, pozwala na stwierdzenie, iż jest to jedno z bardziej zaawansowanych podejść do analizy danych.

Finalnie omówienie kwestii prawno-podatkowych przez przedstawicielkę kancelarii Traple Konarski Podrecki przerodziło się w dyskusję na temat roli, zagrożeń i konsekwencji decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z ożywionej i ciekawej wymiany poglądów wynikało bowiem, iż osoby na co dzień zarządzające programami lojalnościowymi i motywacyjnymi posiadają doświadczenie w zakresie dostosowania programów do wymogów przepisów prawa podatkowego oraz postanowień GIODO, zaś właśnie postanowienia UOKiK stały się punktem szczególnie ożywionej debaty.

Na koniec warto wspomnieć, iż określenie „Poland & CEE” w nazwie konferencji jest trochę na wyrost, mając na uwadze, iż wśród mówców przeważali Polacy, zaś goście z zagranicy reprezentowali rynek Wielkiej Brytanii (3 osoby) i rynek niemiecki (1 osoba). O jedno E w tytule za dużo. Całe wydarzenia, które na dwa dni zgromadziło ponad 150 osób, było okazją do pogłębienia relacji i budowania networkingu podczas wieczornego spotkania w restauracji Cherubino.

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu i360

2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *