Kto jest płatnikiem podatku zryczałtowanego? Ważne orzeczenie NSA. - Tomasz Makaruk

Kto jest płatnikiem podatku zryczałtowanego? Ważne orzeczenie NSA.

Płatnikiem podatku zryczałtowanego w programach lojalnościowych, motywacyjnych oraz promocjach sprzedaży (loteriach, konkursach, sprzedaży premiowej) jest organizator, a nie zlecający przeprowadzenie akcji, wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
9

Naczelny Sąd Administracyjnym w Warszawie przyznał w dniu 25 listopada 2020 r. rację stanowisku prezentowanemu przez szereg lat przez i360 w sporach z organami skarbowymi i w związku z tym oddalił skargi kasacyjne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie rozpoznawanej przez sąd II instancji pod sygn. akt:

1. II FSK 1915/18 (III Sa/Wa 3890/16),
2. II FSK 1509/20 (I Sa/Łd 833/19).

Ad 1.

W tym pierwszym przypadku sprawa dotyczyła korzystnego dla i360 wyroku z dnia 11 grudnia 2017 r. wydanego przez WSA w Warszawie. Pytaliśmy uniwersalnie o obowiązki i360, jako płatnika PIT, zarówno w zakresie programów lojalnościowych jak i akcji opartych na ustawie o grach hazardowych. Na gruncie tak zdefiniowanego stanu faktycznego zależało nam na uzyskaniu odpowiedzi od organu, czy podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, jest i360 czy też jej Klient. Zdaniem Organu Klient, zdaniem i360 oraz sądu I instancji – Spółka, jako organizator akcji. Ostatecznie NSA rozstrzygnął sprawę na korzyść i360.

Ad 2.

W tej sprawie spór z organem skarbowym także ogniskował się wokół kwestii spoczywających na i360 obowiązków płatnika. W orzeczeniu z dnia 3 marca 2020 r. WSA w Łodzi podzielił w całości naszego stanowisko w sporze z władzami skarbowymi.

Pytaliśmy o obowiązki płatnika zarówno w przypadku akcji opartych na przyrzeczeniu publicznym, jak również tych bazujących na ustawie o grach hazardowych. Na gruncie tak zdefiniowanego stanu faktycznego zależało nam na uzyskaniu odpowiedzi, czy podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, jest i360 czy też jej Klient.

W naszej ocenie, i360 wydając nagrody w programach lojalnościowych na rzecz Uczestników nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy zastosowania nie znajdzie żadne zwolnienie podatkowe, pełni rolę płatnika. Organ skarbowy w wydawanych nam indywidualnych interpretacjach podatkowych twierdził odmiennie, finalnie wnosząc skargę kasacyjną do NSA, po tym jak uzyskaliśmy korzystne dla i360 orzeczenia WSA.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zamyka opisywane powyżej sprawy. Na jego gruncie bezsprzecznie już wynika, iż podmiotem zobowiązanych za pobór podatku dochodowego od wydawanych nagród, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, jest jej organizator, a nie zleceniodawca.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. omówienie przedmiotowego zagadnienia ukazało się w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Kto jest płatnikiem podatku zryczałtowanego? Ważne orzeczenie NSA. - Tomasz Makaruk

Kto jest płatnikiem podatku zryczałtowanego? Ważne orzeczenie NSA. - Tomasz Makaruk

Zapraszam do kontaktu.
O programach lojalnościowych wiemy wszystko.
Kto jest płatnikiem podatku zryczałtowanego? Ważne orzeczenie NSA. - Tomasz Makaruk Tomasz.Makaruk@i360.com.pl
Kto jest płatnikiem podatku zryczałtowanego? Ważne orzeczenie NSA. - Tomasz Makaruk 22 331.09.97

 

9

1 thoughts on “Kto jest płatnikiem podatku zryczałtowanego? Ważne orzeczenie NSA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *