Czy „connected consumer” to „loyal consumer”…? - Tomasz Makaruk

Czy „connected consumer” to „loyal consumer”…?

W numerze 6 (13)/2013 grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. opublikowany został artykuł  zatytułowany Czy „connected consumer” to „loyal consumer”…?, który napisałem wspólnie, a przede wszystkim dzięki inicjatywie, Łukasza Szymuli – Regional Director CEE Tradedoubler.

Materiał omawia kwestie związane z postawami i zachowaniami nabywczymi Polaków w sieci, do której dostęp uzyskują za pośrednictwem smartfonów oraz urządzeń mobilnych, a także wpływ technologii mobilnych na lojalność nabywców wobec sieci handlowych i marek produktów.  Artykuł bazuje na badaniach przeprowadzonych wśród 2500 użytkowników smartfonów, którzy przynajmniej raz w miesiącu dokonują zakupów online („connected consumers”) – w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Polsce. Na kraje objęte tym badaniem przypada 89% europejskiego rynku e-commerce.

Główne tezy tekstu wskazują, iż lojalność wobec marki przegrywa w konfrontacji z telefonami komórkowymi oraz na niedopasowanie oferty organizatorów programów lojalnościowych do rzeczywistości świata mobilnego.

Wnioski płynące z rozważań wskazują, iż:

  • obecni „mobilni nabywcy” są trendsetterami XXI wieku. A jak pokazuje historia, liderzy opinii nigdy nie dawali się zamknąć w ramy obowiązującego porządku rzeczywistości. Obecnie mobilna konsumpcja sieci, a przede wszystkim wykorzystanie smartfona do bezpośrednich (płacenie telefonem, m-zakupy) lub pośrednich (odbieranie m-kuponów, porównywanie cen) zakupów jest oznaką zmiany czasów i postępu, taką jak zastąpienie modemów stałymi łączami przed kilkunastoma laty.
  • Zmiany zachowań nabywców oznaczają nie tylko konieczność przekonstruowania struktury programów lojalnościowych, tak aby korzystanie z nich mogło odbywać się za pośrednictwem smartfonów, ale przede wszystkim zaproponowanie konsumentom takiej oferty, z której zechcą korzystać na co dzień, niejako przy okazji spotykając się z naszą marką lub ofertą handlową.
  • Zjawisko przewagi korzyści transakcyjnych uzyskiwane przez „connected consumers” za pośrednictwem smartfonów, dzięki dostępowi do mobilnego Internetu, definitywnie stanowi nowy trend na rynku europejskim, w tym także polskim Jego popularność wynika przede wszystkim z faktu spowolnienia gospodarczego, wskutek czego konsumenci dysponując ograniczonym dochodem, korzystają z nowoczesnych technologii do porównania cen i wybrania najtańszej oferty. Jest także efektem nowości, który nie spotkał się do tej pory z odpowiedzią organizatorów największych programów lojalnościowych.
  • Finalnie należy spodziewać się, iż zjawisko to będzie upowszechniać się wraz ze wzrostem penetracji smartfonów. Równocześnie jednak spodziewana jest odpowiedź organizatorów programów lojalnościowych, których marki i sieci detaliczne tracą na skutek opisywanego zjawiska.

Z pełną treścią artykułu mogą Państwo zapoznać się pod tym linkiem
Czy_connected_consumer_to_loyal_consumer

dr Tomasz Makaruk

1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *