Zakaz umarzania punktów w programach lojalnościowych. Kanada. - Tomasz Makaruk

Zakaz umarzania punktów w programach lojalnościowych. Kanada.

Punkty w programach lojalnościowych wygaszane są po upływie określonego czasu od daty ich emisji, wskutek braku aktywności uczestników w programie lub gdy organizator decyduje o zamknięciu programu lojalnościowego. W efekcie zdarzenia opisywanego w kanadyjskim mediach mediach mianem Canada’s loyalty tsunami, będącego następstwem akcji masowego wygaszania punktów w programie Air Miles, kanadyjski ustawodawca wprowadził zakaz umarzania punktów.

W 2011 r. organizator multipartnerskiego programu Air Miles wprowadził 5 letni okres ważności punktów liczony od daty ich emisji. Okres wygaszania punktów przypadł na początek 2017 r. w konsekwencji czego uczestnicy programu rozpoczęli masowy proces spalania punktów, co zaowocowało dość powszechnym brakiem dostępności nagród. Sytuacja ta wzbudziła zainteresowanie mediów i w sposób nieunikniony także ustawodawcy.

We francuskojęzycznej prowincji Kanady – Quebecu, w listopadzie 2017 r. Parlament uchwalił tak zwany Quebec Bill. Na mocy pkt 187.8 tej ustawy zabronione jest wygaszanie punktów emitowanych w programach lojalnościowych skierowanych do nabywców ostatecznych[1] co czyni je de-facto bezterminowymi. Przy tej okazji program lojalnościowy doczekał się oficjalnej definicji zapisanej w prawie.

Według powołanej ustawy programem lojalnościowym jest przedsięwzięcie na mocy którego nabywcy ostateczni otrzymują znaki legitymacyjne, które podlegają zamianie na produkty i usługi oferowane tytułem darmym lub w obniżonej cenie, przez jednego lub wielu organizatorów[2].  W prawie zapisano również obowiązek dostarczenia uczestnikowi regulaminu w formie pisemnej.

Zakaz umarzania punktów w programach lojalnościowych. Kanada. - Tomasz Makaruk

Pełna treść omawianych przepisów prawa dostępna jest w j. angielskim pod tym linkiem: https://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C24A.PDF

Podobne prawodawstwo zostało wprowadzone w prowincji Ontario. W styczniu 2018 r. weszła w życie ustawa Bill 47, Protecting Rewards Points Act (Consumer Protection Amendment). Na jej mocy zakazane jest umarzenie punktów w programach lojalnościowych wskutek upływu czasu od ich emisji, jeżeli suma wyemitowanych punktów pozwala na otrzymanie nagrody o wartości przekraczającej 50 dolarów.

Jakkolwiek przepisy wprowadzają wyjątek, na mocy którego punkty mogą zostać wygaszone jeżeli uczestnik nie uczestniczy aktywnie w programie (due to a consumer’s inacticity), co określone zostało faktem braku otrzymania ani spalenia (zamiany na nagrodę) punktów w określonej jednostce czasu, pod warunkiem zapisania takiego rozwiązania w regulaminie programu.

Omawianymi przepisami ustawy objęte są punkty wyemitowane od 1 października 2016 r. co oznacza, iż organizatorzy zobowiązani są do przywrócenia na konta uczestników punktów umorzonych po 1 października 2016 r. niezależnie od tego, kiedy takie punkty zostały wyemitowane.

Przepisy nie dotyczą to przedsięwzięć lojalnościowych, w ramach których uczestnicy otrzymują punkty, które zostały wyemitowane za działania inne niż zakupy produktów i usług objętych programem lojalnościowym, np. za przystąpienie do programu. Jeżeli jednak uczestnik bierze udział w programie lojalnościowym danego organizatora, który nagradza punktami za zakupy, to także punkty nie związane bezpośrednio z gratyfikacją procesu zakupu są objęte zakazem wygaszania.

Zakaz umarzania punktów w programach lojalnościowych. Kanada. - Tomasz Makaruk

Pełna treść omawianych przepisów prawa dostępna jest w j. angielskim oraz francuskim pod tym linkiem https://www.ola.org/sites/default/files/node-files/bill/document/pdf/2016/2016-12/bill—text-41-2-en-b047ra.pdf,

Nasuwa się pytanie czy podobnych rozwiązań prawnych należy spodziewać się w Polsce? Nie jest to wykluczone, jednakże katalizatorem musiałoby okazać się zdarzenie, które dotknęłoby znaczną część społeczeństwa.

Źródło:

[1] 187.8. Subject to any applicable regulations, any stipulation providing that the exchange units received by the consumer under a loyalty program may expire on a set date or by the lapse of time is prohibited. Por. S. 23 Bill 134 (2017, Chapter 24) An Act Mainly To Modernize Rules Relating To Consumer Credit And To Regulate Debt Settlement Service Contracts, High-Cost Credit Contracts And Loyalty Programs. Québec Official Publisher 2017.

[2] 187.6 lit (b) “loyalty program” means a program under which consumers, on entering into contracts, receive exchange units in consideration of which they may obtain goods or services free of charge or at a reduced price from one or more merchants – tamże s. 23

3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *