Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy - Tomasz Makaruk

Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy

Programy lojalnościowe skierowane do inwestorów indywidualnych (nazywanych także akcjonariuszami) są mało powszechne w Polsce. To segment rynku, który dopiero rozwija się. Widocznie polski rynek nie jest jeszcze w pełni gotowy na wprowadzanie tego typu przedsięwzięć. W dzisiejszym artykule przedstawię Państwu dostępne programy lojalnościowe skierowane do akcjonariuszy, opisując przy tym ich istotne wady a także zalety. To moja subiektywna ocena i przez ten filtr subiektywizmu proszę odbierać poniższe opracowanie.

Klub akcjonariuszy

Spółka Tatry Mountain Resort stała się pionierem w świecie programów lojalnościowych dla akcjonariuszy na polskim rynku. Klub akcjonariuszy powstał już pod koniec 2012 roku. Firma zajmuje się obsługą ośrodków górskich na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie minimum 25 akcji firmy TMR na dzień 31 października.

Jak przystąpić do programu?

 1. Akcjonariusz raz w roku na dzień 31.10 musi mieć kupione za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych (w Warszawie, Pradze lub Bratysławie) minimum 25 akcji TMR.
 2. Kupując wymaganą liczbę akcji spółki, akcjonariusz nabywa uprawnienia do profitów na podstawie listy akcjonariuszy z Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych lub na podstawie potwierdzenia od spółki, która nabyła akcje na rzecz akcjonariusza.
 3. Oświadczenie akcjonariusza o statusie posiadanych akcji musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko akcjonariusza, datę urodzenia lub PESEL akcjonariusza, kod ISIN, a także liczbę nabytych akcji. Oświadczenie o statusie musi zostać potwierdzone ze strony spółki (pieczęć i podpis) będącej wehikułem inwestycyjnym, jeżeli rachunek maklerski nie jest prowadzony na rzecz osoby indywidualnej.
 4. W celu korzystania z oferowanych korzyści należy, co rok dokonywać rejestracji w specjalnej aplikacji internetowej.
 5. Akcjonariusz nabywa prawa do oferowanych w programie nagród również w kolejnych okresach rozliczeniowych, o ile na podstawie wyciągu z listy akcjonariuszy z CDPW albo potwierdzenia od spółki, która nabyła akcje na rzecz akcjonariusza udokumentuje, że liczba posiadanych akcji TMR nie spadła poniżej wymaganego limitu określonego w tabeli profitów dla akcjonariuszy, na podstawie której przysługują mu gwarantowane przez organizatora przywileje.

Oferowane nagrody w programie lojalnościowym Tatry Mountain Resort są uzależnione od liczby akcji, jaką posiada członek klubu.

Profity oferowane dla uczestników to między innymi:

 • 25 akcji – uczestnik otrzymuje 6 wejść (do ośrodków zarządzanych przez organizatora)
 • 40 akcji – uczestnik otrzymuje 12 wejść
 • 80 akcji – uczestnik otrzymuje 25 wejść
 • 130 akcji – uczestnik otrzymuje 1 bilet sezonowy
 • 250 akcji – uczestnik otrzymuje 2 bilety sezonowe
 • 500 akcji – status VIP na karcie GOPASS
 • 750 akcji – status VIP GOLD na karcie GOPASS
 • Możliwość wykupienia usługi FAST PASS w cenie 299 euro

Wg kursu akcji z dnia 20 września 2021 r., kiedy powstał ten tekst, próg wejścia do poszczególnych nagród wahał się od 4250 zł do 127 500 zł.

Zalety programu:

 • Spółka współpracuje ze wszystkimi biurami maklerskimi
 • Wprowadzenie czynnika motywacyjnego do programu, uzależnienie rodzaju benefitów od ilości posiadanych akcji

Wady:

 • Mała różnorodność wśród oferowanych benefitów (faktycznie oferowane są jedynie „produkty” spółki organizatora)

Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy - Tomasz Makaruk

Orlen w portfelu

Spółka PKN ORLEN jako druga na rynku polskim wprowadziła ustrukturyzowany program lojalnościowy dla akcjonariuszy. Klub o wdzięcznej nazwie „Orlen w portfelu” powstał w 2018 roku. Do programu może dołączyć każdy, kto posiada minimum 50 akcji PKN ORLEN (w okresie jednego miesiąca) w jednym z wybranych domów maklerskich (PKO Biuro Maklerskie, mBank Biuro maklerskie, DM BOŚ, Noble Securities Dom Maklerski, Santander Biuro Maklerskie, Alior Bank Biuro Maklerskie).

Jak przystąpić do programu?

 1. Akcjonariusz musi posiadać rachunek maklerski w jednym z domów maklerskich uczestniczących w programie Orlen w portfelu.
 2. Należy wypełnić formularz rejestracyjny programu, który jest dostępny w każdym z domów maklerskich uczestniczących w programie.

Formularz można wypełnić w placówce, telefonicznie lub on-line, w zależności od danego domu maklerskiego: https://www.orlenwportfelu.pl/media/1207/dost%C4%99pnosc-orlen-w-portfelu-0920.pdf

Profity oferowane dla uczestników to:

 • 10 gr rabatu za każdy litr paliwa EFECTA oraz LPG*
 • 15 gr rabatu za każdy litr paliwa VERVA*
 • 10% rabatu na produkty z oferty pozapaliwowej, dostępne na stacjach ORLEN**

* do limitu 300 litrów miesięcznie na paliwo EFECTA, LPG i VERVA łącznie

** z wyłączeniem alkoholu, papierosów i doładowań kart telefonicznych

Wg kursu akcji z dnia 20 września 2021 r. kiedy powstał ten tekst, próg wejścia do programu wynosił 3804 zł.

PKN ORLEN wprowadził również projekt edukacyjny o nazwie Akademia Inwestowania. Uczestnicy mogą pozyskać cenną wiedzę na temat funkcjonowania rynku kapitałowego. Do Akademii może dołączyć każdy zainteresowany, nie ma tutaj żadnych wymagań czy ograniczeń. Warto wspomnieć, iż projekt został objęty patronatem CFA Society Poland. Dodatkowo, po pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat sygnowany przez CFA Society Poland.

Zalety:

 • Wprowadzenie darmowej platformy edukacyjnej

Wady:

 • Ograniczony wybór domów maklerskich
 • Limity w oferowanych profitach
 • Niska korzyść z oferowanych rabatów na paliwo (na jednym tankowaniu samochodu osobowego oszczędza się jedynie 4-6 zł)

Energa w akcji

Spółka ENERGA zdecydowała się na wprowadzenie programu „Energa w akcji” zaledwie rok później niż PKN ORLEN, czyli w 2019 roku. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie minimum 1 akcji firmy, jednak, aby mieć dostęp do oferowanych przywilejów należy posiadać 500 akcji Energii przez minimum pół roku. Jedynym uczestniczącym domem maklerskim jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Do współpracy przy programie „Energa w akcji” dołączyła także firma MyBenefit, która jest dostawcą usług z zakresu pozapłacowych świadczeń dla pracowników.

Jak przystąpić do programu?

 1. Akcjonariusz musi posiadać aktywny rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego
 2. Akcjonariusz musi wypełnić, podpisać i złożyć formularz w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego
 3. Prawo do korzyści przysługuje każdemu uczestnikowi, który nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni posiada prawo do minimum 500 akcji na zasadzie własności współwłasności łącznej

Profity oferowane dla uczestników:

 • 10% rabatu na kompleksową usługę montażu indywidualnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp
 • do 50% rabatu na produkty oferowane w sklepie internetowym Energi
 • Darmowe bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne sponsorowane przez Energę
 • Inwestorzy przystępujący do programu, którzy jednocześnie będą nowymi klientami Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, zostaną czasowo zwolnieni z opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego
 • Darmowe członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych wraz z wszystkimi płynącymi z tego korzyściami (m.in. dostęp do materiałów edukacyjnych i analiz giełdowych)
 • Edukacja w postaci cyklu pięciu spotkań szkoleniowo-warsztatowych, które odbędą się m.in. w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. W ich trakcie eksperci będą prezentować zalety programów lojalnościowych oraz kwestie związane z inwestowaniem na giełdzie
 • Dostęp do Kafeterii MyBenefit, platformy internetowej dzięki której uczestnik może korzystać z wielu propozycji kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych (m.in. bilety do kina czy teatru, karnety na stoki narciarskie)

Konto użytkownika „Energi w Akcji!” w Kafeterii zostanie jednorazowo zasilone przez Energę 140 punktami, które można przeznaczyć na dowolne nagrody. Po wykorzystaniu tych środków, uczestnik nadal może korzystać z oferty Kafeterii.

Wg kursu akcji z dnia 20 września 2021 r. kiedy powstał ten tekst, próg wejścia do programu wynosił 8,22 zł, aby móc korzystać z oferowanych profitów próg wynosił 4110 zł.

Zalety:

 • Duża różnorodność dostępnych nagród
 • Współpraca z innymi firmami

Wady:

 • Dostępny jeden akceptowalny dom maklerski

Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy - Tomasz Makaruk

UNIMOT Klub +

Spółka UNIMOT zdecydowała się na wprowadzenie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy na początku 2021 roku. Warunkiem przystąpienia do UNIMOT Klub+ jest posiadanie minimum 100 akcji przez okres co najmniej 6 miesięcy. Obecnie spółka współpracuje z czterema domami maklerskimi (Biuro Maklerskie Alior Bank, Dom Maklerski BOŚ, Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Noble Securities). Partnerem Głównym UNIMOT Klub+ jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

Jak przystąpić do programu?

 1. Akcjonariusz musi posiadać minimum 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy.
 2. Należy posiadać rachunek maklerski:
 3. Jeśli akcjonariusz posiada rachunek w jednym ze wskazanych przez spółkę domów maklerskich – należy wypełnić formularz w domu maklerskim.
 4. Jeśli akcjonariusz posiada rachunek w domu maklerskim, który nie współpracuje ze spółką – należy zarejestrować się przez stronę WWW spółki oraz dostarczyć zaświadczenie o liczbie i czasie posiadanych akcji. W celu przedłużenia członkostwa, należy dostarczać taki dokument, co 6 miesięcy.

W klubie dostępne są trzy poziomy członkostwa:

 • Poziom RED+ – uzyskuje się go w momencie przystąpienia do programu
 • Poziom SILVER+ – aby uzyskać ten status należy posiadać minimum 500 akcji przez okres co najmniej 12 miesięcy
 • Poziom VIP+ – aby uzyskać ten status należy posiadać minimum 2000 akcji przez okres co najmniej 24 miesięcy

Korzyści oferowane dla uczestników:

 • Na poziomie RED+ obniżenie składki członkowskiej SII o 35%
 • Na poziomie SILVER+ i VIP+ całkowite zniesienie opłaty a składkę członkowską w SII
 • Zniżka (raz w ciągu roku) na abonament do wybranego portalu giełdowego (Parkiet.com, Stockwatch.pl, Strefainwestorow.pl)
 • Rabat na przydomową instalację grzewczą LPG lub panele fotowoltaiczne AVIA Solar
 • Na poziomie VIP+ użytkownik otrzymuje ubezpieczenie OC i NNW w życiu prywatnym
 • Zwrot za tankowanie na stacjach AVIA*
 • Na poziomie RED+ zniżka w wysokości 100 zł na udział w Konferencji WallStreet
 • Na poziomie SILVER+ zniżka w wysokości 150 zł na udział w Konferencji WallStreet
 • Na poziomie VIP+ darmowy wstęp (opcja SILVER) lub zniżka w wysokości 300 zł (opcja GOLD) na udział w Konferencji WallStreet

* Możliwość jednorazowego skorzystania ze zwrotu kosztów za paliwo (olej napędowy, benzyna lub LPG w maksymalnej liczbie 50 litrów)

Wg kursu akcji z dnia 20 września 2021 r. kiedy powstał ten tekst, próg wejścia do programu wynosił 4750 zł.

Zalety:

 • Różnorodna lista oferowanych nagród
 • Wprowadzenie czynnika motywacyjnego w postaci różnych statusów w programie
 • Współpraca z innymi firmami

Wady:

 • Wysoki próg wejścia do programu
 • Ograniczona liczba uczestniczących domów maklerskich

Moje Akcje PZU

Spółka PZU w 2021 roku wprowadziła swój autorski program lojalnościowy dla akcjonariuszy pod nazwą „Moje Akcje PZU”. Do programu może przystąpić inwestor posiadający minimum 100 akcji spółki w Biurze Maklerskim Pekao. Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII).

Jak przystąpić do programu?

 1. Akcjonariusz musi kupić minimum 100 akcji spółki za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao.
 2. Należy zalogować się do serwisu Biura Maklerskiego Pekao.
 3. Następnie należy złożyć odpowiednie oświadczenia o posiadaniu akcji PZU.
 4. Należy wypełnić formularz i zarejestrować się w serwisie Moje Akcje PZU.

Profity oferowane dla uczestników:

 • 10% zniżki a po roku uczestnictwa w programie aż 20% zniżki na ubezpieczenia: auta (OC, AC, NNW Max), domu, podróży, rolne, NNW
 • 100% zniżki na roczne członkostwo podstawowe w SII
 • 50% zniżki na roczne członkostwo rozszerzone w SII
 • Dostęp do wybranych produktów Grupy PZU na preferencyjnych warunkach wraz z rozwojem programu

Wg kursu akcji z dnia 20 września 2021 r. kiedy powstał ten tekst, próg wejścia do programu wynosił 3710 zł.

Zalety:

 • Wysokie wartości oferowanych zniżek
 • Nagradzanie za długi okres członkostwa
 • Bogata oferta benefitów
 • Współpraca z SII

Wady:

 • Współpraca tylko z jednym domem maklerskim

Answear Club Investor

Spółka Answear także zdecydowała się na wprowadzenie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy pod nazwą „Answear Club Investor”. W celu przystąpienia do klubu użytkownik musi posiadać minimum 50 akcji na rachunku w dowolnym biurze maklerskim.

Jak przystąpić do programu?

 1. Należy założyć konto na Answear.com
 2. Następnie akcjonariusz musi wypełnić formularz i wskazać biuro maklerskie, za pośrednictwem którego kupił odpowiednią liczbę akcji spółki.

Korzyści oferowane dla uczestników:

 • Rabat 20% na nieprzecenione produkty*
 • Wczesny dostęp do wyjątkowych ofert promocyjnych
 • Dostęp do usługi Personal Shoppera

*z wyłączeniem wybranych marek

Wg kursu akcji z dnia 20 września 2021 r. kiedy powstał ten tekst, próg wejścia do programu wynosił 1772,5 zł.

Zalety:

 • Niski próg wejścia do programu
 • Spółka współpracuje ze wszystkimi dostępnymi biurami maklerskimi
 • Wysokie wartości oferowanych zniżek

Wady:

 • Mała różnorodność oferowanych nagród

Podsumowanie

Po przedstawieniu dostępnych programów lojalnościowych dla akcjonariuszy, warto podsumować i zestawić ze sobą kilka istotnych informacji.

Koszt, jaki musi ponieść akcjonariusz, aby dołączyć do programu lojalnościowego: na pierwszym miejscu uplasował się Answear Club Investor, próg wejścia do programu wynosi na dzień pisania niniejszego artykułu jedynie 1772,5 zł. Rekordzistą w tej kategorii okazał się być do UNIMOT Klub+, w którym próg wejścia do programu wynosił 4750 zł.

Czas posiadania akcji: Spółka TMR wymaga, aby uczestnik posiadał akcje w dniu 31 października każdego roku. Dla odmiany organizatorzy UNIMOT Klub+ oraz Energa w akcji wymagają posiadania kupionych akcji przez minimum 6 miesięcy.

Dostępność domów maklerskich: Spółka TMRA oraz Answear Club Investor współpracują ze wszystkimi domami maklerskimi w Polsce, natomiast Energa oraz PZU narzucają uczestnikowi z góry jeden konkretny dom maklerski.

Oferowane korzyści: Najmniej korzystna i różnorodna oferta dostępnych korzyści prezentowana jest przez spółkę PKN ORLEN oraz Tatry Mountain Resort, natomiast Energa oferuje członkom programu dla akcjonariuszy zdecydowanie największy wachlarz dostępnych nagród.

Na rynku międzynarodowym programy lojalnościowe dla inwestorów są znacząco bardziej popularne. Ciekawym przykładem z rynków zagranicznych jest program dla akcjonariuszy Japan Airlines. Inwestorzy posiadający 100 akcji mogą zaoszczędzić do 50% na krajowych przelotach. Korzyści wzrastają wraz z liczbą posiadanych akcji (do 100 000 akcji). Jest to również ciekawa alternatywa programu, która może być inspiracją dla pozostałych przewoźników. Na świecie takie programy spotykają się z pozytywnym zainteresowaniem akcjonariuszy. Świadczy o tym zarówno liczba oferowanych programów, jak i liczba uczestniczących w nich inwestorów. Na przykład według dostępnych informacji w programie Orange zarejestrowanych jest 700 000 inwestorów, czy 450 000 w programie dla akcjonariuszy organizowanym przez L’Oréal.

Dla porównania w programie „Orlen w portfelu” uczestniczy ponad 3000 inwestorów indywidualnych. Różnice wskazują zarówno, iż jest to nowy segment programów lojalnościowych w Polsce oraz iż samo zainteresowanie inwestowaniem w akcje cieszy się na Wisłą znacząco mniejszym zainteresowaniem szerokiej populacji, niż na rynkach dojrzałych.

Zainteresowanych wdrożeniem lub przekazaniem zarządzania programem lojalnościowym skierowanym do nabywców ostatecznych, programem motywacyjnym B2B lub programem dla akcjonariuszy zapraszam do i360.

Post scriptum z 7 lutego 2022 r. 
Poruszone powyżej zagadnienie spotkało się także z przyzwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego, która na swojej stronie WWW https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=77004&p_id=18 opublikowała w dniu 31 stycznia 2022 r. artykuł zatytułowany: „Umożliwienie emitentom prowadzenia programów lojalnościowych dla inwestorów”. Głównym przesłaniem tekstu jest zachęcenie spółek publicznych do „wyróżniania tych, akcjonariuszy, którzy w największym stopniu angażują się w działalność spółki”

.

.

Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy - Tomasz Makaruk

Zapraszam do kontaktu.
O programach lojalnościowych wiemy wszystko.
Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy - Tomasz Makaruk Tomasz.Makaruk@i360.com.pl
Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy - Tomasz Makaruk 22 331.09.97

3

1 thoughts on “Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy

 1. Moje Akcje PZU – lipa do kwadratu.
  Właśnie przekonałem się, że nie mogę skorzystać ze zniżki, ponieważ mam Kartę Klienta PZU dającą 10% zniżki , a w/g pracownika PZU rabaty się nie sumują.
  Na infolinii PZU jeszcze ciekawsze wytłumaczenie – powołując się na regulamin Moje Akcje PZU zapytałem o tę kwestię, zauważając , iż regulamin nie wyklucza sumowania rabatów ,na co usłyszałem, że w regulamin nie mówi o sumowaniu rabatów.
  Po co więc taki rabat, skoro nie można z niego korzystać.
  Odradzam ten program.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *