Loterie wspierające programy lojalnościowe - Tomasz Makaruk

Loterie wspierające programy lojalnościowe

PLAKAT_Loteria-21Jednym z obszarów specjalizacji i360, jest organizacja loterii promocyjnych skierowanych do uczestników programów lojalnościowych i motywacyjnych. Głównym celem organizacji takich akcji jest zwiększenie zaangażowania uczestników długookresowych programów do dokonywania zakupów produktów programami objętych oraz zwiększenie świadomości uczestnictwa. Zwyczajowo w okresie od 3 do 6 miesięcy od przystąpienia do programu lojalnościowego bądź motywacyjnego obserwowana jest erozja zainteresowania uczestnictwem, będąca naturalnym następstwem schyłku fazy aktywnego zainteresowania ofertą, wskutek przystąpienia.

Aby odświeżyć ofertę programu oraz ponownie zachęcić uczestników do aktywnego zainteresowania się świadomym uczestnictwem, a także uatrakcyjnić samą mechanikę programu, organizowane są różnorodne akcje promocyjne, z których jedną z najciekawszych są loterie promocyjne.

Akcje takie mogą mieć charakter targetowany do określonych grup uczestników, które profilowane są na podstawie liczby zgromadzonych punktów, częstotliwości dokonywania zakupów bądź wizyt w punkcie sprzedaży, poziomu aktywności w zakresie korzystania ze strony internetowej bądź aplikacji mobilnej programu, responsywności wobec kampanii email, itp. W takich przypadkach akcje promocyjne przybierają postać sprzedaży premiowej bądź konkursów. Zazwyczaj jednak kierowane są do wszystkich uczestników i podówczas realizowane są zazwyczaj przy wykorzystaniu technik loteryjnych.

Udział w tego typu loteriach nie wymaga od uczestników dokonywania żadnych zgłoszeń dokonanych zakupów (zgromadzone punkty są automatycznie wymieniane na szanse w losowaniach, przy czym uczestnikom przysługuje prawo żądania nieuczestniczenia w loterii). Zastosowanie przelicznika w ramach którego każdy zgromadzony punkt daje jedną szanse w losowaniu powoduje, iż uczestnicy zainteresowani są zwiększaniem poziomu swojej aktywności, aby maksymalizować gromadzenie posiadanych punktów, w celu zwiększanie szans w losowaniu.

Dobór nagród w ramach którego oferowana jest jedna duża nagroda o wysokim stopniu pożądania (samochód, gotówka bądź atrakcyjne wycieczki) i duża liczba zróżnicowanych nagród drugiego rzędu dopasowanych profilem do zainteresowań uczestników zwiększają atrakcyjność przygotowanej loterii.

Przykładem takiej loterii organizowanej przez i360 jest akcja „Odjedź z Elektroklubem”, z której omówieniem mogą Państwo zapoznać się pobierając e-booka ze strony www.loterie-organizacja.pl oraz odwiedzając stronę www.elektroklub.pl.

Jeżeli chcą Państwo poznać analizę rynku promocji sprzedaży, powierzyć organizację loterii, konkursu, sprzedaży premiowej, bądź innej akcji promocyjnej, zapraszamy do kontaktu z Panem Dawidem Łuciukiem, Dyrektorem Sprzedaży i360 Sp. z o.o. pod adresem Dawid.Luciuk@i360.com.pl bądź numerem telefonu: 600.534.631

3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *