„Gracze”, czyli zawodowi uczestnicy akcji promocyjnych - Tomasz Makaruk

„Gracze”, czyli zawodowi uczestnicy akcji promocyjnych

Dążenie do upraszczania zasad i minimalizacji wysiłku, jakie nabywcy ostateczni winni włożyć w uczestnictwo w akcji promocyjnej, w tym zwłaszcza loterii promocyjnej lub audioteksowej, przyczyniło się do powstania na rynku niepożądanego zjawiska…
4

Dążenie do upraszczania zasad i minimalizacji wysiłku, jakie nabywcy ostateczni winni włożyć w uczestnictwo w akcji promocyjnej, w tym zwłaszcza loterii promocyjnej lub audioteksowej, przyczyniło się do powstania na rynku niepożądanego zjawiska. W większości w organizowanych akcjach promocyjnych udział bierze bowiem ta sama grupa uczestników, którzy z udziału w loteriach, konkursach i sprzedaży premiowej uczynili sobie swojego rodzaju hobby, jeżeli nie sposób na życie.


Kim są „zawodowi uczestnicy” ?

To ludzie w różnym wieku, którzy są w stanie włożyć ogrom wysiłku by wygrać wartościową nagrodę. Dla niektórych z nich to hobby i forma rozrywki, dla innych sposób, by zarobić na życie. Spotkaliśmy wśród „zawodowych uczestników” uczestniczących w ramach prowadzonych akcji osoby obu płci, w wieku od 18 do 70 lat, mieszkańców zarówno Warszawy, jak i małych miejscowości ze wszystkich rejonów Polski. Jedyną cechą wspólną, jaka ich charakteryzuje jest duża ilość czasu wolnego.

Są to osoby, które skrupulatnie zapoznają się z zapisami regulaminów i skutecznie wykorzystują wszystkie w nich luki oraz uprawnienia w nich przewidziane. Uczestnicy Ci mają także bardzo wysoki poziom świadomości w zakresie specyfiki poszczególnych rodzajów akcji promocyjnych, dodatkowo korzystają ze stron internetowych i forów, na których wymieniają się doświadczeniami.

Tak długo, jak „gracze” spełniają wszystkie postanowienia regulaminów, w szczególności dokonują zakupu promowanych produktów i potrafią ten fakt udokumentować w sposób oczekiwany przez organizatora, to jedynym niepożądanym efektem ich uczestnictwa jest fakt, iż w gronie laureatów pojawiają się te same nazwiska. Jeżeli jednak akcja promocyjna została przygotowana w sposób niewłaściwy lub organizator nienależycie zabezpieczył się przed ingerencją „graczy”, to potrafią oni skutecznie sparaliżować promocję lub doprowadzić do naruszenia wizerunku organizatora tudzież promowanych marek.

Oprócz „graczy” istnieje również grupa bardzo „przedsiębiorczych nabywców ostatecznych” – uczestników loterii, konkursów i sprzedaży premiowych, którzy kupują produkty zgodnie z regulaminem, jednakże w hurtowych ilościach, nie w celu osobistej konsumpcji, lecz dalszej odsprzedaży, dokumentując jednakże zakupy paragonami fiskalnymi.

Czego zatem oczekują „gracze” i „przedsiębiorczy nabywcy ostateczni” (będę ich dalej nazywał razem „zawodowymi uczestnikami”)? Dlaczego zadają sobie trud spełniania postanowień regulaminu, aby wziąć udział w losowaniu?

Odpowiedź jest prosta. Uczestniczą oni w akcjach promocyjnych, aby uzyskiwać nagrody, najchętniej pieniężne (przelewy, wypłaty na kartę przedpłaconą) lub takie, które następnie mogą sprzedać i w ten sposób wygenerować szybki i łatwy do osiągnięcia dochód.

Udział „zawodowych uczestników” zależy od rodzaju akcji, kategorii oferowanych nagród oraz sposobu nadsyłania zgłoszeń, czyli kluczowych zasad akcji promocyjnej.

Rodzaj akcji

Strategia działania „zawodowych uczestników” polega na masowym uczestnictwie w akcjach promocyjnych. W szczególności dotyczy to akcji, w których spodziewana liczba uczestników jest nieproporcjonalnie niska w stosunku do liczby oferowanych nagród. Tu ujawnia się ich doświadczenie, gdyż mają oni doskonałe wyobrażenie, w których rodzajach akcji promocyjnych mogą wykorzystać fakt niewielkiej liczby „prawdziwych” uczestników. Przykładem takiej akcji będą loterie typu tailor made, dedykowane poszczególnych sieciom sprzedaży, w szczególności te, w których losowania prowadzone są spośród zgłoszeń nadesłanych z konkretnej, pojedynczej hali. Zwłaszcza w zakresie pierwszych dwóch lub trzech losowań następujących po rozpoczęciu akcji. Specyfika akcji typu tailor made jest taka, iż nie są one zazwyczaj promowane w mediach ogólnopolskich. Komunikacja o nich zawężona jest do materiałów POSM w punktach sprzedaży, strony internetowej i gazetki wydawanej przez sieć. Nadto napięte terminarze organizacji akcji oraz specyfika współpracy dostawców i sieci handlowych jest taka, iż pierwsze losowanie przypada zazwyczaj w momencie gdy jeszcze nie wszystkie materiały w punkcie sprzedaży zostały nawet odpowiednio wyeksponowane. W tego typu losowaniach najczęściej aktywizują się „zawodowi uczestnicy”.

Kategoria oferowanych nagród

Kolejnym przypadkiem szczególnym, w którym napotykamy masowy udział „zawodowych uczestników” są akcje promocyjne, w których oferowane są nagrody finansowe, samochody, sprzęt RTV/AGD popularnych marek, czy kody promocyjne do serwisów VOD, to jest takie nagrody które można zamienić na gotówkę przy minimalnym nakładzie pracy, korzystając z serwisów aukcyjnych. W ten sposób „gracze” minimalizują wysiłek związany  z konwersją nagrody na gotówkę.

Sposób nadsyłania zgłoszeń

Najczęściej spotkamy się z uczestnictwem „zawodowych uczestników” w akcjach promocyjnych, w których zgłoszenia dokonuje się przesyłając za pośrednictwem strony WWW lub SMS nazwę marki produktu lub hasło reklamowe. Przypadki te, relatywnie rzadko już obecnie występujące na rynku, uniemożliwiają w praktyce nadzór nad tym, czy uczestnicy faktycznie dokonali zakupu promowanego produktu w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszeń.

W jaki sposób funkcjonują „zawodowi uczestnicy”?

Działają oni zespołowo, stanowiąc dobrze skoordynowane i regularnie komunikujące się zespoły ludzi. Część z nich prowadzi punkty sprzedaży detalicznej, dzięki czemu są w stanie dokumentować zakupy oryginalnymi paragonami fiskalnymi, spełniając tym samym podstawowy warunek większości akcji. Są sprawni operacyjnie i potrafią generować zgłoszenia systemowe WWW (to znaczy takie, które nie są efektem wpisywania przez stronę internetową akcji za pośrednictwem klawiatury) oraz masowo wysyłać SMS-y zgłoszeniowe. Dobrze orientują się w przepisach prawa, w tym zwłaszcza w zakresie gier hazardowych oraz RODO.  Uważnie przyglądają się regulaminom, szukają przysłowiowej „dziury w całym”, nie krępują się zadzwonić do Organizatora, aby wyrazić swoje wątpliwości lub o coś dopytać. Nie mają skrupułów w podawaniu i pisemnym potwierdzaniu nieprawdziwych informacji czy finalnie wykorzystują tzw. „słupy”, tj. osoby odbierające nagrody, których młody wiek lub sytuacja życiowa skłania do podejmowania ryzyka poświadczenia nieprawdy. Często składają anonimowe zawiadomienia o rzekomych nieprawidłowościach w zakresie prowadzenia akcji promocyjnych do Urzędów Celno-Skarbowych, licząc na to, iż wygeneruje to kontrolę po stronie organizatora.

W jaki sposób należy zabezpieczać się przed takimi uczestnikami?

Sposoby ochrony stanowić powinny wielopłaszczyznowe zintegrowane działania w zakresie zapisów regulaminów akcji, systemowej blokady stron WWW przed generowaniem wpisów maszynowych, organizację konkursów w miejsce loterii, skrupulatne dokumentowanie podejmowanych działań, realizację akcji promocyjnych w oparciu o unikatowe kody alfanumeryczne.

Regulamin stanowiący podstawę organizacji akcji winien nie tylko przewidywać wszystkie specyficzne przypadki, które mogą zaistnieć w toku organizacji akcji promocyjnej, ale także posiadać zapisy umożliwiające organizatorom kontrolę prawdziwości wszystkich, a nie tylko zwycięskich, zgłoszeń uczestników. W szczególności istotne jest ograniczenie liczby laureatów posługujących się tym samym adresem, numerem telefonu komórkowego, adresem e-mail, będących członkami tego samego gospodarstwa domowego wraz z konkretnymi sposobami weryfikacji w zakresie przestrzegania tych ograniczeń.

Zabezpieczenie strony internetowej przed zgłoszeniami systemowymi nie tylko pozwoli uniknąć ataków typu DDoS, czyli uniemożliwienia działania usługi sieciowej przez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów, lecz także będzie przyczyniać się czystości zbioru danych zgłoszeń.

Finalnie organizacja konkursów, w których laureatów wyłania wieloosobowa komisja na podstawie subiektywnej oceny pozwala na zachowanie kontroli wyboru laureatów. Skrupulatne dokumentowanie podejmowanych działań pozwala na obronę stanowiska i rozstrzygnięć podejmowanych przez organizatora w razie sporu prawnego. Finalnie realizacja akcji promocyjnych w oparciu o unikatowe kody umożliwia zachowanie kontroli nad poprawnością zgłoszenia, już na samym etapie jego otrzymania za pośrednictwem WWW lub SMS-a.

W przypadku zgłoszeń unikatowych kodów (nadrukowanych najczęściej na opakowaniu lub wewnątrz promocyjnego opakowania) zgłoszenia nie prawidłowe nie są bowiem przyjmowane do zbioru.

4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *