Wywiad z dyrektorem sprzedaży i360 w Media Marketing Polska - Tomasz Makaruk

Wywiad z dyrektorem sprzedaży i360 w Media Marketing Polska

W październikowym wydaniu miesięcznika Media i Marketing Polska – nr 11 2019 ukazał się dodatek poświęcony programom lojalnościowym, zawierający cykl artykułów omawiających najnowsze wydarzenia rynkowe. Na pytania redakcji odpowiadał m. in. Dawid Łuciuk – dyrektor sprzedaży i360. Poniżej prezentujemy szczegóły wywiadu.
5


1. Jaką rolę będą odgrywać inicjatywy lojalnościowe Visy i Mastercarda adresowane do reatailerów, w stosunku do dedykowanych programów brandowych?

W i360 od ponad 3 lat obsługujemy program VISA Oferty. Obserwujemy, iż retailerzy coraz chętniej przyjmują zaproszenie do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Z roku na rok rośnie ich świadomość, iż udział w atrakcyjnym programie lojalnościowym, za którym stoi międzynarodowa marka, przygotowanie ciekawej oferty dla konsumentów, przekładają się na wzrost obrotów i pozyskanie nowych nabywców.

W raporcie „Monitor Programów Lojalnościowych” widać wysoki poziom preferencji nagród w postaci zwrotu części środków zapłaconej ceny, tzw. moneyback. Kategoria programów lojalnościowych oferująca zwrot części wydanych na zakupy środków jest najmniej zatłoczona na rynku programów lojalnościowych w Polsce.

Liczące się programy lojalnościowe oparte na moneybacku można policzyć na palcach jednej ręki. Poza inicjatywami VISA i Mastercarda do tego grona zaliczyć można Skarbonkę Auchan, Orlen w Portfelu, mOkazje czy relatywnie nowy program Benefits by Home&You. Uważnie przyglądamy się temu segmentowi rynku, gdyż w nim widzimy największy potencjał rozwoju rynku.

Wywiad z dyrektorem sprzedaży i360 w Media Marketing Polska - Tomasz Makaruk

2. Jak dziś można ocenić wpływ RODO na branżę lojalnościową? Czy zwiększyło ono koszty realizacji programów, czy utrudniło jakieś działania?

W mojej ocenie RODO przyniosło dużo dobrego. Przede wszystkim uporządkowało i doprowadziło do względnej unifikacji zasad i procesów związanych z ochroną danych osobowych. Zwróciło także uwagę na istotę zagadnienia. W i360 ponad 3 lata temu wdrożyliśmy międzynarodową normę standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013, która kładzie szczególny nacisk na kwestie ochrony danych osobowych.

Z tego względu nie odnotowaliśmy wzrostu kosztów realizacji programów lojalnościowych po naszej stronie. Nie sądzę również, aby można było stwierdzić, iż RODO utrudniło jakieś działania. Faktycznie wzrósł zakres obowiązków wewnętrznych związanych z koniecznością podejmowania szeroko pojętych działań prewencyjnych naruszeniom ochrony danych. Jednak każdy, kto prowadzi profesjonalne przedsiębiorstwo przetwarzające masowo dane osobowe, przyjął te obowiązki ze zrozumieniem.


3. Czy jest wciąż na rynku miejsce dla programów multibrandowych?

Jak najbardziej na rynku istnieje miejsce dla programów multibrandowych zarówno w segmencie B2C, jak i B2B. Niech najlepszym dowodem na to będzie fakt, iż na rynku istnieje ponad 125 akcji marketingowych, mających napisane w nagłówku regulaminu „program lojalnościowy”. W i360 na stałe je monitorujemy.

Tymczasem według raportu z badań „Monitor Programów Lojalnościowych” wynika, iż jedynie 20 programów lojalnościowych cieszy się deklarowanym poziomem uczestnictwa ponad 1% dorosłych Polaków. Na rynku o tak wysokim stopniu fragmentaryzacji procesy mające na celu powołanie programu multibrandowego zdają się być naturalnym kierunkiem ewolucji.

Jednakże sam fakt istnienia luki rynkowej nie przesądza jeszcze o realnej możliwości wdrożenia takich programów. Główne bariery to wciąż niechęć managerów odpowiedzialnych za realizację programów monobrandowych do podzielenia się decyzyjnością za zarządzenie programem oraz doświadczenia osób zarządzających programami, które opuściły grono partnerów programu Payback, które, nazywając rzecz łagodnie, nie zachęcają do procesów tworzenia programów multibrandowych.

Inicjatywy multibrandowe widoczne są także w segmencie programów B2B, gdzie producenci komplementarnych produktów sprzedawanych w tych samych kanałach dystrybucji, do tej samej grupy docelowej łączą swoje siły, aby stworzyć unikalne przedsięwzięcia lojalnościowe mające na celu doprowadzić do wzrostu ich udziałów rynkowych.

5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *