Tomasz Makaruk
Przychody i360 wzrosły o 250% w 2012 r. - Tomasz Makaruk

Przychody i360 wzrosły o 250% w 2012 r.

i360 – spółka specjalizująca się w organizacji i zarządzaniu programami lojalnościowymi i motywacyjnymi zanotowała ponad 250% wzrost przychodów w okresie 1-12.2012 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2011. Przychody netto i360 za 2012 r. wyniosły 7,2 mln zł. Wzrost ten zrealizowany został wskutek pozyskania 5 nowych klientów oraz utrzymaniu stałej współpracy z dotychczas już obsługiwanymi.

Niewątpliwą determinantą rozwoju było zajęcie już drugi rok z rzędu pierwszego miejsca w rankingu agencji marketingu zintegrowanego w kategorii „Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych” wg badań przeprowadzonych przez MB SMG/KRC – powiedział
dr Tomasz Makaruk, Prezes Zarządu Spółki.

Dynamicznie rozwijającym się obszarem działalności w minionym roku była także kompleksowa organizacja loterii promocyjnych i audioteksowych oraz konkursów konsumenckich, zarówno ogólnopolskich, jak i tailor made, dedykowanych danym sieciom sprzedaży.

W grudniu 2012 r. Walne Zgromadzenie Wspólników i360 podjęło także uchwałę o zmianie firmy Spółki z wykorzystywanej dotychczas nazwy Inmark360 Sp. z o.o. na i360 Sp. z o.o., pod którą to marką agencja prowadziła działania od ponad roku.

Po trzech i pół roku działalności uznaję okres inkubacji biznesu i360 za skutecznie zakończony. i360  rozwija się dynamicznie, a zmiana firmy spółki podkreślić ma niezależność operacyjną wobec większościowego udziałowca, który wciąż pozostaje zaangażowany kapitałowo – powiedział Pan Mariusz Winkler, komplementariusz Inmark Sp. Komandytowa – większościowy udziałowiec i360.

i360 należy także do trzech osób fizycznych, Pana Krzysztofa Stremlera – pełniącego funkcję Dyrektora Działu Obsługi Klienta, dr. Tomasza Makaruka – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego oraz Pana Łukasza Szymuli, który nie jest operacyjnie zaangażowany w działalność Spółki.

i360 posiada doświadczenie w tworzeniu oraz zarządzaniu programami lojalnościowymi i motywacyjnymi oraz prowadzeniu krótkookresowych akcji wspierających sprzedaż dla Klientów z branży budowlanej, wyposażenia wnętrz, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, kinowej oraz wielu segmentów rynku FMCG. Dzięki własnemu zapleczu IT oraz posiadaniu Centrum logistycznego w Grójcu pod Warszawą i360 jest w stanie, we własnym zakresie, kompleksowo realizować zlecone projekty, gwarantując tym samym najwyższą jakość obsługi.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółki dalszy wzrost realizowany będzie w oparciu o posiadane doświadczenie w tworzeniu oraz zarządzaniu programami lojalnościowymi i motywacyjnymi oraz prowadzeniu krótkookresowych akcji wspierających sprzedaż. Planowane jest rozszerzenie portfolio Klientów z nowych kategorii rynkowych, jak również poszerzenie zakresu świadczonych usług o obsługę komunikacji prowadzonych programów lojalnościowych i motywacyjnych z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Przede wszystkim jednak i360 planuje rozwijać współpracę z Klientami, z którymi Spółka pracowała w 2012 r., zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług we wszystkich aspektach zarządzania programami lojalnościowymi. Z tego względu i360 stworzyła nowatorski system informatyczny do zarządzania lojalnością, świadczy usługi doradcze na rzecz swoich Klientów w zakresie bezpieczeństwa prawno-podatkowego programów lojalnościowych oraz zwiększyła powierzchnię magazynową w swoim Centrum logistycznym.

Poziom zatrudnienia w i360 zarówno w warszawskim biurze, jak i w Centrum logistycznym obejmuje obecnie 13 osób i będzie stopniowo zwiększany w ramach planowanych wdrożeń nowych projektów w roku 2013.

***

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *