Dziennik Gazeta Prawna o i360 - Tomasz Makaruk

Dziennik Gazeta Prawna o i360

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 23 września 2014 r (nr 184 (3825) rok 20 ISSN 2080-6744) ukazał się artykuł autorstwa red. Dariusza Styczka zatytułowany „Wiedzą, jak motywować i zadbać o lojalność”. Materiał powstał na bazie odpowiedzi na pytania, zadane przez redakcję, których pełną treść załączam poniżej zapraszając do lektury.

 1. Skąd wziął się pomysł na działanie właśnie w tej branży,  z taką działalnością?

– Czy wcześniej miał Pan do czynienia z marketingiem bezpośrednim (w sensie pracy w innych spółkach tego typu) .

– Z jakim potencjałem materialnym i360 startowała? Lokal, ludzie, klienci, zlecenia? 

Odp: i360 specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu programami lojalnościowymi skierowanymi do nabywców ostatecznych oraz programami motywacyjnymi skierowanymi do pośredników handlowych na poszczególnych ogniwach łańcucha dystrybucji.

Pomysł na specjalizację branżową wziął się wprost z prac badawczych prowadzonych podczas pisania rozprawy doktorskiej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz doświadczeń akademickich ze Stanów Zjednoczonych, w tym zwłaszcza tych zdobytych podczas udziału w kursie „Leading Professional Service Firms” na Harvard Business School w ramach cyklu Executive Education.  Równocześnie wieloletnie doświadczenie  zawodowe zdobyte w działach marketingu międzynarodowych korporacji okazało się być cenną bazą wiedzy i kontaktów.

Jak w każdej organizacji działającej w sferze usług, najważniejszym kapitałem Spółki są ludzie. W przypadku i360 zespół kluczowych managerów od momentu powstania Spółki do dnia dzisiejszego pozostaje niezmienny. Dwa pierwsze lata działalności opierały się na korzystaniu z zewnętrznych zasobów, takich jak systemy informatyczne czy magazyny. Wraz ze wzrostem skali działalności i360 oraz z uwagi na niesatysfakcjonujący poziom jakości w modelu outsourcingu wdrożony został autorski system informatyczny do zarządzania realizowanymi programami lojalnościowymi oraz powołane do życia własne centrum logistyczne.

Konsekwentnie realizowane założenia strategii 5 letniego rozwoju nakreślone w 2009 r. pozwoliły na dynamiczny rozwój i360, czego wyrazem są Skrzydła Biznesu 2013 za zajęcie pierwszego miejsca w województwie mazowieckim i znalezienie się w gronie 10 najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek w Polsce.

2. Obecny stan zatrudnienia w firmie i360 ?

18 osób

3. Jaka działalność (usługi ) w tej chwili generuje Panu największe przychody  firmy?

Główna działalność Spółki, tj programy lojalnościowe i motywacyjne.

4. Przykładowi klienci czy projekty zrealizowane przez i360 w ostatnich latach

i360 działa dla Klientów z branży budowlanej, farmaceutycznej, hotelarskiej, oświetleniowej, środków ochrony roślin oraz wielu sektorów FMCG. Ponieważ w każdym projekcie operujemy na danych osobowych oraz sprzedażowych naszych Klientów, oczywista jest wyłączność branżowa, jaka obowiązuje Spółkę w ramach współpracy z każdym z Klientów.

5. Czy będzie Pan rozwijał biznes w kierunku dotychczasowym, czy może zamierza rozszerzyć  zakres usług ? Plany na przyszłość, w co będzie i360 inwestowała?

Decyzje związane z rozwojem biznesu, podejmowane są w i360 kolegialnie po dokładnym rozpoznaniu potencjalnej zyskowności oraz poziomu ryzyka wiążącego się z wprowadzeniem nowych usług . Stąd forma pytania wymaga wyjaśnienia w takim zakresie, iż decyzja o rozwoju biznesu nie jest decyzją podejmowaną jednoosobowo. Obecne prace rozwojowe koncentrują się na rozwiązaniach związanych z nowymi technologiami (technologie identyfikacji przy wykorzystaniu protokołów zbliżeniowych czy zastosowanie aplikacji mobilnych). Co do zasady jednakże, i360 rozwijać będzie kluczowy zakres usług związany z programami lojalnościowymi i motywacyjnymi.

6. Jak wygląda rynek usług w zakresie marketingu bezpośredniego (programy lojalnościowe). Konkurencja ? Czy ten rynek rośnie, w jakich segmentach? Programy dla pracowników to jest pole do przyszłych wzrostów?

Na rynku istnieje 5 podmiotów wyspecjalizowanych stricte w organizacji programów lojalnościowych i motywacyjnych. W mojej ocenie rynek rozwija się w kierunku głębokiej specjalizacji. Usługi w zakresie wdrażania oraz zarządzania programami lojalnościowymi i motywacyjnymi oferują także agencje reklamowe, jednakże z uwagi na brak narzędzi wdrażane przez nie projekty prędzej czy później przekazywane są w ręce wyspecjalizowanych podmiotów celem optymalizacji kosztowej, procesowej, logistycznej oraz podatkowej.

Rynek dynamicznie rozwija się w zakresie programów B2B, tzn. skierowanych do pośredników handlowych. Tworzone są nowe programy, zwiększana jest skala tych funkcjonujących obecnie. W segmencie programów B2C, tzn. skierowanych do nabywców ostatecznych spodziewamy się raczej zamykania programów nieefektywnych, powołanych do życia przez kilkoma laty na fali popularności tej techniki marketingowej, które nie przynoszą pożądanych rezultatów.

Mówimy wszak o rynku na których spośród ponad 120 funkcjonujących programów konsumenckich, tylko 3 cieszą się deklarowanym poziomem uczestnictwa wyższym niż 20% ogółu osób zapisanych do jakiegokolwiek programu. Integracja rynku oraz jego swoiste oczyszczenie jest nieuniknione w dłuższej perspektywie.

7. Co jest kluczem do sukcesu dla firm z tej  branży?

Kluczowymi aspektami sukcesu pozostają innowacyjność, wysoki poziom jakości usług oraz sprawności operacyjnej, zapewnienie atrakcyjnego poziomu cen przy równoczesnym pełnym bezpieczeństwie prawno-podatkowym w dynamicznie zmieniających się otoczeniu. W i360 wierzymy także w bardzo wysoką rolę nadzoru właścicielskiego, dlatego w każdy z nowo wdrażanych projektów zaangażowany jest co najmniej jeden z partnerów zarządzających Spółki.

Takie pojmowanie kluczowych determinant sukcesu zaowocowało zajęciem przez trzy lata z rzędu pierwszego miejsca w rankingu „Posiada umiejętność tworzenia skutecznych programów lojalnościowych” tworzonego przez Media i Marketing Polska na podstawie badań MB SMG/KRC

8. Pytanie formalne, właściciele spółki i360?

Załączam KRS. I tu niestety redakcja dopuściła się nieścisłości podając jedynie dwóch z grona trzech współwłaścicieli i360. Należy sprecyzować, iż pełna struktura właścicielska poza wspomnianą w artykule spółką Instytut Marketingu i Komunikacji oraz moją osobą, obejmuje także osobę Pana Krzysztofa Stremlera.

1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *