Tomasz Makaruk
Dodatkowe ewidencje w loterii audioteksowej - Tomasz Makaruk

Dodatkowe ewidencje w loterii audioteksowej

W tekście „Zgłoszenie za pośrednictwem SMS-a czyni loterię audioteksową” opublikowanym w październiku 2012 r, z którego treścią mogą Państwo zapoznać się tutaj https://tomaszmakaruk.blox.pl/2012/08/Zgloszenie-za-posrednictwem-SMS-a-czyni-loterie.html  pisałem, iż obecnie obowiązujące stanowisko Izb Celnych  jest takie, iż zgłoszenie do loterii za pośrednictwem odpłatnego SMS-a  traktowane jest jako naruszenie ustawowego warunku „bezpłatnego uczestnictwa” w loterii promocyjnej, zaś w konsekwencji loteria nie ma charakteru loterii promocyjnej, lecz audioteksowej.

W konsekwencji w gestii obowiązków organizatora loterii audioteksowej leży posiadanie dwóch dodatkowych ewidencji, których nie stosowało się podczas organizacji loterii promocyjnych. Są to mianowicie „Ewidencja podstaw opodatkowania” oraz „Ewidencja obliczania wysokości podatku od gier”. W obu przypadkach ewidencje te winny być urzędowo zabezpieczone ołowianą blombą oraz zarejestrowane w stosownym Urzędzie Celnym (w przypadku i360 www.i360.com.pl jest to Urząd Celny I, Referat Akcyzy i Gier 2.) Obowiązek ich posiadania z racji organizacji loterii audioteksowej wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przed podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dziennik Ustaw nr 8. Poz.57). W przypadku organizacji loterii promocyjnej obowiązek ten nie istnieje, gdyż par. 1 ust 2 lit a) jasno określa iż powołane wyżej Rozporządzenie określa (między innymi) warunki prowadzenia i wzory ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania podatku od gier w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnej.

Finalnie nie należy również zapomnieć o obowiązku sporządzania miesięcznej deklaracji od podatku od gier wraz z załącznikiem (tzw. POG-5 i POG 5/A) i terminowym wysłaniu jej do stosownego Urzędu Celnego oraz zapłacie podatku na rachunek właściwej Izby Celnej.

 

dr  Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu

www.i360.com.pl

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *