Lojalność, motywacja, promocje
-z codziennej praktyki zaczerpnięte -

Tomasz Makaruk