Tomasz Makaruk

Pomiędzy RODO, AML a przepisami regulującymi urządzanie loterii. Zakres zbieranych danych od laureatów loterii.

Przykład McDonalds, który w ramach prowadzonej loterii  pod nazwą „50 lat burgera Big Mac” żądał od laureatów „nadmiarowych danych osobowych – w tym nr PESEL”, który szeroko opisywany był w prasie branżowej (przykład: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1177547,w-mcdonald-s-drobna-pomylka-i-problem-z-rodo.html) pokazuje, jak skomplikowanym jest zagadnienie zakresu danych, jakie należy i wolno zbierać od uczestników i laureatów loterii promocyjnych i audiotekstowych.

Z jednej strony  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” wymusza ograniczenie zakresu zbieranych danych  do niezbędnego minimum, z drugiej zaś ustawa o z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. Poz. 723) –  dalej ”ustawa AML” oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r.  w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, a także Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 382) oraz pozostałe akty wykonawcze do ustawy o grach hazardowych stawiają szereg wymogów co do zakresu zbieranych danych.

Powszechnie wydaje się, iż aby wydać nagrodę wygraną w loterii wystarczą podstawowe dane do wysyłki, takie jak imię i nazwisko oraz adres laureata. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana.  Celem niniejszego tekstu jest określenie, jaki zakres danych należy zbierać o laureatów loterii promocyjnych i audiotekstowych, aby zadośćuczynić przepisom prawa. Zacznijmy od określenia progów wartości nagród w kwotach brutto, których przekroczenie będzie warunkowało zmianę zakresu zbieranych danych. Wartościami tymi są kwoty 2280 zł oraz równowartość kwoty 2000 EUR. Z jakich przepisów wynikają te wartości? O tym poniżej.

Niezależnie od wartości nagrody Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, a także Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 Poz. 382) określa, iż od każdego laureata żądającego wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej należy zebrać (na potrzeby wypełnienia druku zaświadczenia): imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejscowość urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL oraz dodatkowo (na potrzeby wypełnienia ewidencji zaświadczeń) także: adres zamieszkania i obywatelstwo, jeżeli laureat nie posiada numeru PESEL.

Pierwszy próg wartości nagród wydawanych w loteriach w kwocie 2280 zł wynika art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 165) – dalej „uogh”, który określa iż  podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł. Ust. 7 uogh precyzuje, iż od laureatów nagród o wartości równej lub przekraczającej 2280 zł organizator winien zabrać imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL,  a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.

Drugi próg wartości nagrody wydawanych w loteriach w kwocie stanowiącej równowartość 2000 EUR wynika z art. 35 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. Poz. 723) – dalej „ustawa AML” w związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji laureata w zakresie danych określonych w art. 36 ustawy AML. Zgodnie z tym przepisem organizator zobowiązany jest zgromadzić takie danej, jak: imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość laureata, adres zamieszkania,  nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Czy zatem McDonalds miał prawo żądać PESEL od laureata skarpetek w loterii? Jeżeli tylko skarpetki miały wartość niższą niż 2280 zł brutto, zaś laureat ten nie żądał wystawienia zaświadczenia o uzyskanej wygranej to nie miał.

Finalnie proszę pamiętać, iż powyższy tekst nie ma charakteru porady prawnej, zaś pisany jest jedynie z perspektywy podmiotu aktywnie działającego w zakresie organizacji loterii promocyjnych i audioteksowych.

dr Tomasz Makaruk
Prezes Zarządu i360 Sp. z o.o.
Warszawa, 18 lipca 2018 r.

2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O mnie

Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Makaruk, z wykształcenia jestem ekonomistą. Na blogu opisuję najciekawsze i najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi spotykam się na co dzień tworząc i prowadząc programy lojalnościowe oraz loterie promocyjne i audioteksowe. Dzielę się wyłącznie konkretną, pogłębioną analizą, która ufam będzie Państwu przydatna w pracy zawodowej.

Chcesz wiedzieć więcej o mnie?

2

Newsletter

Dołącz już dziś do grona 4.8 tysiąca stałych czytelników bloga. Co miesiąc otrzymasz podsumowanie publikacji. Żadnych reklam. Sam ich nie toleruję na skrzynce email. Wyłącznie branżowa wysokospecjalistyczna wiedza, dla osób zawodowo zajmujących się lojalnością i promocjami sprzedaży. Dla wszystkich, którzy podzielą się swoim adresem email przygotowałem niedostępny publicznie ebook zatytułowany „Check lista – jak zorganizować loterię nie zapominając o żadnym z obowiązków wymaganych przez prawo i zdrowy rozsądek”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów otrzymywania newslettera z bloga marketingbusinessblog.pl

Administratorem danych osobowych jest i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku z pytaniem przesłanym w powyższym formularzu oraz marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl lub listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani Anna Serafin
e-mail: anna.serafin@i360.com.pl

2