Techniki cenowe

W poprzednim post’cie omówiono zastosowanie technik promocji sprzedaży. W niniejszym tekście, opublikowanym w ramach cyklu o promocji sprzedaży na łamach…

Zastosowanie technik

Niniejszy post rozpoczyna cykl poświęcony omówieniu zastosowania poszczególnych grup technik promocji sprzedaży w akcjach skierowanych do nabywców ostatecznych. W kolejnych…