Nektar z malin

Na Polski rynek wszedł pierwszy multipartnerski programach lojalnościowy – niemiecki Payback; rozwój wydarzeń śledzą brytyjski Nectar i rosyjska Malina. Ten…

Rysunek 1

Techniki pozacenowe

Rodzaj zachęty, oferowanej przez organizatora promocji sprze­daży, której zadaniem jest skłonienie do zakupu promowane­go produktu, jest jednym z wielu kryteriów…

Techniki cenowe

W poprzednim post’cie omówiono zastosowanie technik promocji sprzedaży. W niniejszym tekście, opublikowanym w ramach cyklu o promocji sprzedaży na łamach…

Tabela 1

Zastosowanie technik

Niniejszy post rozpoczyna cykl poświęcony omówieniu zastosowania poszczególnych grup technik promocji sprzedaży w akcjach skierowanych do nabywców ostatecznych. W kolejnych…