Tomasz Makaruk

Obowiązki organizatora loterii na gruncie ustawy AML

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. Poz. 723) –  dalej, jako „ustawa” oraz ”ustawa AML”, określająca, iż organizatorzy loterii (podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723) są instytucjami obowiązanymi, na których ciąży szereg obowiązków. Najważniejszymi z nich są: obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich Klientów, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną, a także oceniania poziomu rozpoznanego ryzyka.

Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:

 1. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;
 2. identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu  weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 3. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
 4. bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem, badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

Organizatorzy loterii zobowiązani są stosować środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:

 1. nawiązywania stosunków gospodarczych;
 2. przeprowadzania transakcji okazjonalnej o równowartości 15 000 euro lub większej lub która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;
 3. przeprowadzania gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10 000 euro lub większej,
 4. obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej;
 5. podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 6. wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.

Omawiana ustawa dotyczy podmiotów gospodarczych zgrupowanych w 25 kategorii, z których każda ma swoją własną odmienną charakterystykę funkcjonowania. Instytucją obowiązaną jest zarówno bank, pośrednik w obrocie nieruchomościami, fundacja w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro czy właśnie organizator loterii. W konsekwencji stosowanie przepisów ustawy w życiu codziennym wiąże się z wieloma wyzwaniami. O ile zakres środków bezpieczeństwa finansowego, jakie należy stosować jest wymieniony wprost i nie pozostawia wątpliwości, to już analiza przypadków w których należy je stosować nastręcza trudności i rodzi szereg wątpliwości oraz nakłada na organizatorów loterii nie istniejące dotąd obowiązki. Na przykład wydanie w loterii nagrody w postaci karty przedpłaconej zasilonej kwotą powyżej ok. 8000 zł (dokładna kwota zależy od kursu EUR/PLN), powszechnie wykorzystywanej w loteriach wypełnia definicję „odbioru wygranych o równowartości 2000 euro”.

Aby sprostać przepisom ustawy organizatorzy loterii zobowiązani są: wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną „wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”, zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, zaś w przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznaczyć spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie czy finalnie wyznaczyć pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie pytań dotyczących stosowania obowiązków przepisów AML w ramach podmiotu, który organizuje loterie promocyjne i audioteksowe proszę o kontakt bezpośredni pod adresem tomasz.makaruk@i360.com.pl

dr Tomasz Makaruk
Prezes Zarządu i360 Sp. z o.o.
Warszawa, 17 lipca 2018 r.

2

2 thoughts on “Obowiązki organizatora loterii na gruncie ustawy AML

 1. Mam pytanie. Czy zobowiązanie jest w zakresie organizator – uczestnik takiej loterii czy (też) w relacji organizator (np.agencja)- klient zlecający organizację loterii?
  Nie widzę w ustawie wyraźnie wskazania jak traktować Klienta w zakresie gier losowych? Jaką ma Pan opinię w temacie?

 2. Bardzo dobry artykuł, który powinien przeczytać każdy komu zależy na tym, aby zjawisko prania brudnych pieniędzy było z każdym rokiem jak najmniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O mnie

Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Makaruk, z wykształcenia jestem ekonomistą. Na blogu opisuję najciekawsze i najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi spotykam się na co dzień tworząc i prowadząc programy lojalnościowe oraz loterie promocyjne i audioteksowe. Dzielę się wyłącznie konkretną, pogłębioną analizą, która ufam będzie Państwu przydatna w pracy zawodowej.

Chcesz wiedzieć więcej o mnie?

2

Newsletter

Dołącz już dziś do grona 4.8 tysiąca stałych czytelników bloga. Co miesiąc otrzymasz podsumowanie publikacji. Żadnych reklam. Sam ich nie toleruję na skrzynce email. Wyłącznie branżowa wysokospecjalistyczna wiedza, dla osób zawodowo zajmujących się lojalnością i promocjami sprzedaży. Dla wszystkich, którzy podzielą się swoim adresem email przygotowałem niedostępny publicznie ebook zatytułowany „Check lista – jak zorganizować loterię nie zapominając o żadnym z obowiązków wymaganych przez prawo i zdrowy rozsądek”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów otrzymywania newslettera z bloga marketingbusinessblog.pl

Administratorem danych osobowych jest i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku z pytaniem przesłanym w powyższym formularzu oraz marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl lub listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani Anna Serafin
e-mail: anna.serafin@i360.com.pl

2