Tomasz Makaruk

Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi?

Generalizując i zachowując zdrowy dystans emocjonalny do analizowanego zjawiska, przedsiębiorstwa w Polsce można podzielić na trzy kategorie: 1. Te, które organizują loterie promocyjne, audioteksowe bądź fantowe, 2. Takie które świadomie rezygnują ze stosowania tych technik marketingowych, 3. Te, które loterie organizują nie zdając sobie sprawy, że to faktycznie robią. Omówmy pokrótce każdą z trzech kategorii.

Pierwszą grupą są podmioty, które aktywnie i zgodnie z przepisami prawa organizują we własnym zakresie bądź zlecają wyspecjalizowanym podmiotom organizację jednej z trzech rodzajów loterii, jaką na gruncie ustawy o grach hazardowych można zorganizować w Polsce. W skład drugiej grupy wchodzą przedsiębiorstwa, które także w sposób świadomy rezygnują ze stosowania tej techniki promocyjnej, uznając iż proces uzyskania zezwolenia na organizację jest zbyt czasochłonny. Wszak aby uzyskać decyzję Dyrektora Izby Celnej zezwalającą na organizację loterii należy dopełnić szeregu formalności związanych z przygotowaniem regulaminu, sporządzeniem wniosku, uzyskaniem bankowej gwarancji wydania nagród, a to dopiero początek, gdyż większość obowiązków spoczywa na organizatorach w związku z prowadzeniem i rozliczeniem loterii. Dotyczą one konieczności powiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego o planowanym rozpoczęciu urządzania akcji, wskazania sposobu w jaki uzyskiwane są wygrane, przygotowanie i zarejestrowanie w Urzędzie Celnym dwóch (w loteriach promocyjnych) lub nawet 4 (w loteriach audiotekstowych) ewidencji, zamykanie niektórych z nich niezwłocznie po zakończeniu roku kalendarzowego, itd. Często jest tak, że laureat zdążył już zapomnieć lub sprzedać otrzymaną nagrodę, a organizatorzy wciąż formalnie prowadzą rozliczenie akcji. Trzecią grupą są podmioty, które loterie urządzają całkiem nie świadomie. Jak to możliwe? Możliwe i wynika (najprawdopodobniej, bo nie sposób posądzać o celowe łamanie przepisów prawa) z niewiedzy. A że od czasów rzymskich wiadomo, iż ignorantia iuris nocet w konsekwencji nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu, postanowiłem pokazać główne zagrożenia wynikające z takiego nieuświadomionego działania.

Niniejszy tekst jest poradnikiem służącym temu, aby przedstawić Państwu zagrożenia jakie płyną z faktu organizacji loterii bez uzyskania stosownych zezwoleń oraz wskazać w jaki sposób prowadzić działania kontrolne własnych akcji marketingowych. Materiał może również służyć jako narzędzie samokontroli podmiotów organizujących loterie.

Przykład loterii organizowanej bez zezwolenia Dyrektora Izby Celnej. ŹRÓDŁO: STRONA WWW ORGANIZATORA.

Kto i jakie ponosi konsekwencje?

Konsekwencje zapisane są bezpośrednio w ustawie o grach hazardowych oraz ustawie Kodeks karny skarbowy. Mają charakter sankcji karnych i administracyjnych, a dotykają nie tylko organizatorów, lecz także uczestników.  Aby nie być posądzonym o straszenie wiernie zacytuję wybrane przepisy

W Rozdziela 9 art. 7 § 2 Kodeksu karnego skarbowego czytamy „Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych” – jak ulał pasuje jako sankcja za udział w omawianej powyżej loterii „Wygraj złoto”.

Tamże w art. 107. § 1 mowa „Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.” – tę sankcję zastosować można w rzeczy samej do wszystkich omawianych przypadków.

Warto także zaznajomić się z postanowieniami Rozdziału 10 art. 89 pkt 1 ustawy o grach hazardowych który w ustępie 1 mówi, iż „(karze podlega) „urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, lub bez wymaganej rejestracji automatu lub urządzenia do gry” dalej precyzując, iż „kara ta wynosi 100% przychodu, w rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego z urządzanej gry” zaś w ustępie 3 mówi, iż „(karze podlega) uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia” dalej precyzując iż kara ta wynosi wynosi „100% uzyskanej wygranej”.

Wnioski ufam nasuwają się spontanicznie i nie ma potrzeby ich szerzej komentować.

Pełny tekst niniejszego artykułu w formie ebooka ilustrowanego przykładami z rynku polskiego z okresu 2015-2016 dostępny jest całkowicie za darmo, na stronie www.loterie-organizacja.pl (można pobrać go w formacie pdf pozostawiając swój adres email)

Jeżeli planują Państwo organizację loterii promocyjnych i audioteksowych i chcą uczynić to zgodnie z przepisami prawa, zapraszamy do kontaktu z i360 pod adresem Dawid.Luciuk@i360.com.pl bądź 600.534.631

 

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk
Prezes Zarządu
i360 Sp. z o.o.

1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O mnie

Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Makaruk, z wykształcenia jestem ekonomistą. Na blogu opisuję najciekawsze i najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi spotykam się na co dzień tworząc i prowadząc programy lojalnościowe oraz loterie promocyjne i audioteksowe. Dzielę się wyłącznie konkretną, pogłębioną analizą, która ufam będzie Państwu przydatna w pracy zawodowej.

Chcesz wiedzieć więcej o mnie?

1

Newsletter

Dołącz już dziś do grona 4.8 tysiąca stałych czytelników bloga. Co miesiąc otrzymasz podsumowanie publikacji. Żadnych reklam. Sam ich nie toleruję na skrzynce email. Wyłącznie branżowa wysokospecjalistyczna wiedza, dla osób zawodowo zajmujących się lojalnością i promocjami sprzedaży. Dla wszystkich, którzy podzielą się swoim adresem email przygotowałem niedostępny publicznie ebook zatytułowany „Check lista – jak zorganizować loterię nie zapominając o żadnym z obowiązków wymaganych przez prawo i zdrowy rozsądek”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów otrzymywania newslettera z bloga marketingbusinessblog.pl

Administratorem danych osobowych jest i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku z pytaniem przesłanym w powyższym formularzu oraz marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl lub listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani Anna Serafin
e-mail: anna.serafin@i360.com.pl

1