Loyalty Awards

Miałem zaszczyt wziąć udział w pracach Kapituły pierwszego konkursu mającego na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w Polsce działań lojalnościowych…