Tomasz Makaruk

100% gratis czyli kreatywna kreacja komunikatu

Miło wspomina się lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia, gdy zaoferowanie 10% produktu gratis decydowało o wzroście sprzedaży wolumenu promowanego produktu. Później przyszedł czas i konieczność obniżenia marżowości przez wzrost „poziomu gratisów”. I tak pojawiło się powiększanie opakowań o 25%, a następnie o 30% i 40%. Wszystko oczywiście gratis. Znaleźli się nawet tacy, którzy zaoferowali 60% gratis. Ostatnim przejawem kreatywnego podejścia do promocji sprzedaży jest …. 100% gratis i warto zaznaczyć, że nie otrzymałem tego produktu gratis czyli za darmo. Ponieważ takie podejście do rzeczywistości jest sprzeczne z wyznawanymi przeze mnie zasadami arytmetyki postanowiłem nie otwierać wieczka…. 100 procent-gratisowej-konserwy.

Nawet Wikipedia zapytana o gratis odpowiada, że Gratis to wieś w stanie Ohio zamieszkała przez 934 osoby albo rozprawa Jana Brożka z przełomu XVI i XVII wieku, rektora Uniwersytetu Jagielońskiego, który wówczas nie nazywał się jeszcze Uniwersytetem Jagielońskim. Według American Marketing Association tylko 16 procent promocji handlowych oraz tylko 11 procent promocji sprzedaży skierowanych do nabywców przynosi wzrost marży brutto. Pozostałe albo generują wzrost udziału w rynku lecz kosztem strat, gdyż dodatkowa marża brutto generowana wskutek wzrostu sprzedaży wywołanego ofertą promocyjną nie pokrywają poniesionych nakładów finansowych na organizację promocji przy równocześnie obniżonej marży jednostkowej. Może dlatego, że w USA nie oferują nic w 100% gratis?

Wracając do 100% gratisowego pasztetu z drobiu. Gratis  to z łaciny “za darmo” Sięgając do słownika języka polskiego Witolda Doroszewskiego dowiemy się, że gratis oznacza „darmo, bezpłatnie”, zaś w Uniwersalnym słowniku języka polskiego Stanisława Dubisza gratis to „przedmiot dany lub otrzymany bezpłatnie”. Czy wreszcie słownik etymologiczny on-line, już po angielsku, definiuje gratis w sposób następujący: „mid-15c., „for nothing, freely,” from L. gratis, contraction of gratiis „for thanks,” hence, „without recompense,” ablative of gratiae „thanks,” plural of gratia „favor””.

Bo w sumie, jeżeli dla wadowickiego Maspexu 2 litry Caprio w cenie 1 litra to 50% gratis a dla rusieckiego Pamapolu 390 g w cenie 195 g to 100% gratis to gdzieś na trasie Wadowice-Rusiec logika się zatraca. Choć z Ruśca do Wadowic są tylko 262 km (trasą A4)….

Idąc tym tropem czas zacząć odliczanie na pierwszą promocję + 200% gratis

Warszawa, 14.12.2010r. Tomasz Makaruk

www.i360.com.pl

1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *